quiz image

Alkalmazott szociálpszichológia 1. rész

CaptivatingJoy avatar
By CaptivatingJoy

Quiz

Flashcards

10 Questions

Ki nem tartozik bele egy személynek a társas támaszt nyújtó személyek közé?

Melyik nem számít a társas támasz szempontjából kritikus életszakasznak, életeseménynek?

Miben segít a társas támasz? Három válasz igaz, de az egyik nem. Melyik nem igaz?

Mi jellemző Kovács és Pikó (2009) szerint azokra a serdülőkre, akik szüleikkel nincsenek szoros kapcsolatban, nem kapnak elég támogatást?

Totman (1982) modelljében a társas támasz segíti a következő két dolog közötti eltérés önmagunk számára való kimagyarázását.

Ha összevetjük a társas támogatottság mentális és fizikai egészségre mért hatását más rizikófaktorokéval (dohányzás, elhízás), mit állíthatunk?

Melyik segítségnyújtási modellre jellemző, hogy felelősséget tulajdonít az egyénnek a probléma megoldását illetően, de nem boncolja különösebben azt, hogy mi az egyén felelőssége a probléma keletkezését illetően?

Az önmagunkról szerzett tudás mely forrása van használatban, amikor az iskolában hármast kapott gyerek a szülőnek azt mondja, hogy a többieknek még ennél is rosszabbul sikerült?

Milyen önértékelés az egészséges a mentális egészség szempontjából?

A pozitív önértékelés összefügg

Description

Test your knowledge about social support and its impact on adolescence with this quiz. Identify the critical life events and factors related to social support according to different models and research studies.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This