Costul și cererea pentru un produs

ProgressiveVampire avatar
ProgressiveVampire
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Care este primul pas în dezvoltarea unui produs conform textului?

Conceptul despre produs

Ce reprezintă costurile fixe (CF) ale unui produs conform textului?

Cheltuielile care nu se modifică indiferent de volum

Care dintre următorii factori influențează cererea pentru un produs conform textului?

Pretul, calitatea bunului, preferințele

Ce reprezintă TVA-ul în domeniul economic conform textului?

O taxă indirectă suportată de client

Care este rolul intermediarilor în distribuția unui produs conform textului?

Facilitarea disponibilității produselor pe piață

Ce implică procesul de depozitare conform textului?

Înregistrarea cantității și sortimentelor produselor

Learn about the legal registration costs for a product, as well as the fixed and variable expenses associated with production, distribution, and promotion. Understand how demand for a product is influenced by these factors.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser