Comparative and Superlative Adjectives Forms

ReverentCommonsense avatar
ReverentCommonsense
·

Start Quiz

Study Flashcards

21 Questions

Komparativni i superlativni pridjevi koriste se za uspoređivanje razlika između objekata ili ljudi. Oni pomažu opisati razlike u objektima ili ljudima koje modificiraju, poput __________, manji, brži ili viši.

veći

Pravilni oblici: Adjectivi s pravilnim komparativnim i superlativnim oblicima su oni koji slijede pravila za pravilne oblike. Primjeri pravilnih pridjeva su: - dobar: __________, najbolji

bolji

Loš: __________, najgori

gore

Sretan: sretniji, __________

najsretniji

Velik: __________, najveći

veći

Visok: niži, __________

najniži

Dug: __________, najduži

duži

Mnogo: više, __________

najviše

Neki: više, __________

najviše

Sve: više, __________

najviše

Some common adjectives have completely irregular comparative and superlative forms. Examples of irregular adjectives are 'good' (__________, best) and 'bad' (worse, worst) and 'happy' (happier, happiest)

better

Comparative adjectives are used to compare two objects or people. They are formed by adding -er to one-syllable adjectives, -er or -est to two-syllable adjectives, or by using '______' and 'most' for adjectives with three or ______ syllables

more

Superlative adjectives are used to compare three or more objects or people. They are formed by adding -est to one-syllable adjectives, -est or -st to two-syllable adjectives, or by using '______' for adjectives with three or more syllables

most

Some adjectives have irregular comparative and superlative forms, such as 'good' (__________, best) and 'bad' (worse, worst) and 'happy' (happier, happiest)

best

Comparative and superlative adjectives are used to compare differences between objects or people. They help describe the differences in the objects or people they modify, such a bigger, smaller, faster, or __________

higher

Comparative and superlative forms of compound adjectives are generally formed by using 'more' and 'most' 6. Superlative adjective sentence structure: Superlative adjectives are generally used in the following sentence structure: Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object) Comparative and superlative adjectives are an important element of the English language, and they help to describe the differences between objects or people. They are used in a sentence structure where two nouns are compared, in the pattern: Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object) or Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object) It is important to be careful when using comparative and superlative adjectives, to make the comparison clear and to use the appropriate form for the context. In some cases, the context of the sentence will make the comparison clear, and the second item of comparison can be omitted Comparative and superlative adjectives are an important element of the English language, and they help to describe the differences between objects or people. They are used in a sentence structure where two nouns are compared, in the pattern: Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object) or Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object) It is important to be careful when using comparative and superlative adjectives, to make the comparison clear and to use the appropriate form for the context. In some cases, the context of the sentence will make the comparison clear, and the second item of comparison can be omitted Comparative and superlative adjectives are an important element of the English language, and they help to describe the differences between objects or people. They are used in a sentence structure where two nouns are compared, in the pattern: Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object) or Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object) It is important to be careful when using comparative and superlative adjectives, to make the comparison clear and to use the appropriate form for the context. In some cases, the context of the sentence will make the comparison clear, and the second item of comparison can be omitted Comparative and superlative adjectives are an important element of the English language, and they help to describe the differences between objects or people. They are used in a sentence structure where two nouns are compared, in the pattern: Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object) or Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object) It is important to be careful when using comparative and superlative adjectives, to make the comparison clear and to use the appropriate form for the context. In some cases, the context of the sentence will make the comparison clear, and the second item of comparison can be omitted Comparative and superlative adjectives are an important element of the English language, and they help to describe the differences between objects or people. They are used in a sentence structure where two nouns are compared, in the pattern: Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object) or Noun (subject) + verb + the.

the most

Sretan: sretniji, __________

najsretniji

Dug: __________, najduži

duži

Pravilni oblici: Adjectivi s pravilnim komparativnim i superlativnim oblicima su oni koji slijede pravila za pravilne oblike. Primjeri pravilnih pridjeva su: - dobar: __________, najbolji

bolji

Sve: više, __________

najviše

Loš: __________, najgori

gori

Study Notes

Comparative and superlative adjectives are used to compare differences between objects or people. They help describe the differences in the objects or people they modify, such a bigger, smaller, faster, or higher. In this article, we will compare regular forms, irregular forms, comparative forms, and superlative forms of adjectives.

 1. Irregular forms:
 • Adjectives with irregular comparative and superlative forms are those that do not follow the rules for regular forms. Examples of irregular adjectives are:
  • good: better, best
  • bad: worse, worst
  • happy: happier, happiest
  • big: bigger, biggest
  • tall: smaller, shortest
  • long: longest
  • many: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most
  • either: more, most
  • one: more, most
  • two: more, most
  • three: more, most
  • many: more, most
  • several: more, most
  • some: more, most
  • all: more, most
  • both: more, most

Learn about regular and irregular forms, comparative forms, and superlative forms of adjectives. Explore examples of irregular adjectives and how they differ from regular forms.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser