Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Testi

ClearerCoral avatar
ClearerCoral
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması durumunda ne olur?

Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ne olur?

Çocukların cinsel istismarı durumunda mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması durumunda ne olur?

Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi durumunda ne olur?

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi için hangi ceza uygulanır?

Cinsel saldırıda kullanılan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması durumunda ne olur?

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi için hangi ceza uygulanır?

Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması durumunda ne olur?

Çocukların cinsel istismarı durumunda mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması durumunda ne olur?

Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi durumunda ne olur?

Description

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Hakkında Bilgi Testi: Türk Ceza Kanunu'nun cinsel saldırı suçlarına ilişkin hükümlerini test et. Cezai yaptırımlar ve suçun unsurları hakkında bilgi sahibi ol.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Turkish-English Translation Quiz
5 questions
Turkish Literature History Overview
12 questions
Turkish Penal Code - Article 81-82 Quiz
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser