Camera Lenses and Optics Quiz

LikableSelenium avatar
LikableSelenium
·

Start Quiz

Study Flashcards

30 Questions

Örtücü hızı hangi birimiyle ölçülür?

ISO, hangi durumda fotoğraf çekme olanağı sağlar?

Örtücü hızının kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan mod hangisidir?

Hangisi sensörün ışığa olan duyarlılık derecesini belirler?

ASA ve DIN için filmlerin ışığa duyarlılık derecesini gösteren standart birim nedir?

'Çok daha fazla ışık düşmesini sağlamak istiyorsanız, hangisini artırmalısınız?'

Hangi objektif türü genellikle manzara fotoğrafçılığı ve iç mekan çekimlerinde tercih edilir?

Hangi odak uzunluğuna sahip objektifler geniş açılı objektifler olarak sınıflandırılır?

Hangi durumlar için dar açılı (Tele) objektifler tercih edilir?

Hangi objektif türü insan gözünün görebildiği açıya en yakın görüşü sağlar?

Hangi tür objektifler genellikle karelerin kenarlarında bozulmalar oluşturabilir?

Hangi objektif türü fazla yakınlaşılamayan durumlarda tercih edilir?

Romantizm akımı hangi dönemin tepkisi olarak gelişmiştir?

Romantizm akımında hangi temalar öne çıkmaktadır?

Romantizm'de fotoğrafçılık teknikleri hangi dönemde zirveye ulaşmıştır?

Romantizm fotoğrafçıları arasında ilk moda fotoğrafçılardan biri kimdir?

'Romantizm, Endüstri Devrimi'nin getirdiği karmaşaya karşı duygusal ve estetik bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.' Cümlesinde hangi dönem ile Romantizm arasındaki ilişki vurgulanmaktadır?

Romantizm'de biçimsel gelişmeler hangi yıllar arasında zirveye ulaşmıştır?

Metinde fotoğrafın sanat alanında kullanılmasına karşı çıkanlar hangi sebeple endişe duymuşlardır?

Hangi yıldan itibaren fotoğraf sanat olarak kullanılmaya başlanmıştır?

Daugerreotype salonlarının açılmasına rağmen resim ve fotoğraf arasındaki ilişki nasıl devam etmiştir?

Hangi dönemde ressamlar, detayları daha iyi görebilmek için fotoğrafçılardan yardım almışlardır?

Metne göre, fotoğraf ve resim arasındaki ilişki hangi yönde gelişmiştir?

'Ressamların çalışmalarından etkilendiler' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

Fotoğraf çekerken kompozisyon kurallarına uymak neden önemlidir?

Kapalı kompozisyon nedir?

Kompozisyon kurallarına uymamak hangi sonuçları doğurabilir?

Açık kompozisyon türünde ne çerçevenin dışında devam eder?

Fotoğrafta kompozisyon düzenlemesi yaparken hangi amaç gözetilmelidir?

Renklerin insan duyguları üzerindeki etkisi hakkında hangisi doğrudur?

Description

Test your knowledge on different types of camera lenses, focusing on characteristics such as sharpness, light transmission, and angle of view. Explore topics like normal, wide-angle, and telephoto lenses, as well as fixed and zoom lenses.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Quiz
106 questions
Quiz
GroundbreakingZeal avatar
GroundbreakingZeal
Tipos de Objetivos en Fotografía
18 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser