Broadcast Media at Pakikipanayam

KidFriendlyRhodium avatar
By KidFriendlyRhodium

Quiz

Flashcards

15 Questions

Ano ang tinutukoy sa pahayag na 'Radyo - Piapahintulutan ang pagpapadala ng mag hudyat o signals - Amplitude Modulation (AM) news; Frequency Modulation (FM) musics'?

Anong kahulugan ng 'Saradong tanong' sa pakikipanayam?

Ano ang ginagamit na teknolohiya sa pahayag na 'Telebisyon - Makapaghatid tunog at gumagalaw na imaheng may kulay o may tatlong sukat'?

Anong uri ng pakikipanayam ang tumutukoy sa 'Pakikipanayam upang magbigay payo'?

Ano ang ibig sabihin ng OQ sa larangan ng media?

Ano ang tawag sa impormasyon na nahahawakan sa larangan ng Print Media?

Ano ang kadalasang laman ng Tabloid sa larangan ng Print Media?

Anong uri ng balita ang may seryosong paksa sa komunidad?

Anong uri ng balita ang tungkol sa makabagong imbensyon?

Anong tawag sa pinakamakapangyarihan at impluwensiyal na uri ng social media?

Ano ang pangunahing layunin ng mga pelikula?

'Tone' o tono ay kadalasang anong uri sa mga pelikula?

'Fliptop' ay isang uri ng ano?

'Instagram' ay isang libreng online application para sa anong layunin?

'Saynete' ay isang uri ng pagtalakay o pagsusuri tungkol sa anong bagay?

Description

Suriin ang iyong kaalaman sa broadcast media at pakikipanayam. Alamin ang mga kahalagahan ng radio at tv sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko, pati na rin ang iba't ibang uri ng pakikipanayam at ang kanilang gamit.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Broadcast Media Master
3 questions
Pre-Broadcast Media Knowledge Quiz
9 questions
Evolution of Broadcast Media Quiz
16 questions