Біографія Олеся Гончара

JovialBongos avatar
JovialBongos
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Де здобував освіту Олесь Гончар?

Харківський технікум журналістики

Якими нагородами був удостоєний Олесь Гончар?

Орденами і медалями

Де проживав Олесь Гончар після 1946 року?

Київ

Що робив Олесь Гончар під час Другої світової війни?

Брав участь у боях

Для якого видання вийшов друком роман Олеся Гончара в 1946 році?

Україна

За що спробувала 'приручити' Олеся Гончара влада?

За посади та премії

Де народився Олесь Гончар?

У с. Ломівці

Яка професія була у батька Олеся Гончара?

Робітник в колгоспі

Хто забрав маленького Олександра на виховання після смерті батьків?

Бабуся й дідусь по материній лінії

Де проживали бабуся й дідусь Олеся?

У селі Суха на Полтавщині

Яку школу закінчив Олесь Гончар?

Семирічну школу

Хто дав майбутньому письменникові «чисто українське ім’я Олесь»?

Досвідчений учитель

Study Notes

Життєпис Олеся Гончара

 • Олесь Гончар здобував освіту в Київському університеті імені Тараса Шевченка.

Нагороди Олеся Гончара

 • Олесь Гончар був удостоєний багатьох нагород, включно з орденом Леніна, орденом Трудового Червоного Прапора та іншими.

Місця проживання Олеся Гончара

 • Після 1946 року Олесь Гончар проживав у Києві.
 • Олесь Гончар народився в селі Сухolvency на Черкащині.

Професія батька Олеся Гончара

 • Батько Олеся Гончара був учителем.

Раннє життя Олеся Гончара

 • Після смерті батьків маленького Олександра забрав на виховання його дядько.
 • Бабуся й дідусь Олеся проживали на Кубані.

Освіта Олеся Гончара

 • Олесь Гончар закінчив школу в селі Сухolvency.

Псевдонім Олеся Гончара

 • Його дядько дав майбутньому письменникові «чисто українське ім’я Олесь».

Літературна діяльність Олеся Гончара

 • Роман Олеся Гончара вийшов друком у виданні «Радянське слово» в 1946 році.
 • Під час Другої світової війни Олесь Гончар працював військовим кореспондентом.
 • Влада намагалася «приручити» Олеся Гончара за його пацифістські погляди.

Цей тест розповідає про життя та дитинство Олеся Гончара, відомого українського письменника. Розкаже про його сім'ю, дитинство та вплив на творчість.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser