Az adatrengeteg kulturális és műszaki jelenségei quiz

AdaptiveJoy avatar
AdaptiveJoy
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Mi az adatrengeteg kora?

Az adatok mennyiségének jelentős növekedése

Milyen jellemzők figyelembevételével kell adatbázisokat tervezni?

Téri, idői és anyagi jellegűeket

Mi az 'elő kell főzni' kifejezés jelentése az adatokra vonatkozóan?

Az adatokat gondosan kell előkészíteni és feldolgozni

Mi az adatok 'nyers adat' kifejezéssel kapcsolatos paradoxona?

Az adatok nem kellően strukturáltak

Mi jellemzi a technológia és társadalom interakcióját?

A technológia és társadalom interakciója komplex, és gyakran hosszú távú következményekkel jár

Danah boyd és Kate Crawford írták az adatrengeteg kínos kérdéseit.

True

Az adatok 'nyers adat' kifejezéssel kapcsolatos paradoxona szerintem jó ötlet.

False

A Big Data kifejezés az adatrengeteg korára utal.

True

Az adatbázis tervezésekor fontos figyelembe venni a polifónia és polikrónia jelenségeit.

True

Az adatok elő kell főzni, mielőtt felhasználnánk őket.

True

Ismerje meg Danah Boyd és Kate Crawford érdekes vitaindítóját az adatrengeteg kulturális, műszaki és tudományos jelenségeiről. Fedezze fel, hogyan befolyásolja a technológia a társadalom ökológiáját, és milyen következményekkel járhatnak a műszaki újít

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser