ASR Cap. 2.5 Engineering Welder Course IWE/EWE Quiz

ArtisticConceptualArt avatar
ArtisticConceptualArt
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

Care este definitia metalului de baza intr-o imbinare sudata?

Partea metalica a elementelor care nu este afectata de modificari structurale sau chimice datorita sudurii.

Ce reprezinta baia de sudura intr-o imbinare sudata?

Topitura metalica formata prin topirea suprafetelor rostului de sudare si a materialului adaos.

Ce reprezinta gradul de dilutie la sudura?

Proportia intre materialul din metalul de baza si cel din baia de sudura.

Care este definitia cusaturii sudate intr-o imbinare sudata?

Zona din imbinarea sudata care rezulta prin cristalizarea baii de sudura.

Study Notes

Proprietățile oțelurilor structurale la sudarea prin topire

 • Aluminiul este dezoxidant și anihilează efectul azotului, coboară pragul de fragilitate la rece și conferă oțelului stabilitate în timp.
 • Cuprul îmbunătățește rezistența la coroziune atmosferică a oțelului la conținuturi de 0,15- 0,5%.

Calculul carbonului echivalent

 • Carbonul echivalent este o noțiune care apreciază tendința de durificare și fisurare la rece în zona influențată termic a oțelurilor de construcție.
 • Există mai multe formule de calcul al carbonului echivalent, care exprimă o anumită corelație între conținutul de carbon echivalent și susceptibilitatea de fisurare la rece.
 • Relații pentru calculul conținutului de carbon echivalent:
  • CET = C + (Mn+Mo)/10 + (Cr+Cu)/20 + Ni/40
  • CEN = C + k·[Si/24 + Mn/6 + Cu/15 + Ni/20 + (Cr+Mo+V+Nb)/5 + 5B]
  • Pcm = C + Si/30 + (Mn+Cu+Cr)/20 + Ni/60 + Mo/15 + V/10 + 5B
  • CEq = C + Si/25 + (Mn+Cu)/16 + Ni/40 + Cr/10 + Mo/15 + V/10

Structura îmbinării sudate

 • O îmbinare sudată se compune din următoarele zone:
  • Cusătura sudată
  • Linia de fuziune
  • ZIT (Zona Influenced Termic)
  • Metal de bază
 • Îmbinarea sudată prezintă rezistență mecanică și siguranță în exploatare.

Terminologie și definiții

 • Îmbinarea sudată: legătura metalică, nedemontabilă între două sau mai multe elemente metalice, realizată printr-un procedeu de sudare.
 • Metalul de bază: partea metalică a elementelor care se îmbină prin sudare și care nu este afectată de modificări structurale și chimice datorită sudurii.
 • Cusătura sudată: zona din îmbinarea sudată care rezultă prin cristalizarea băii de sudură.
 • Baia de sudură: topitura metalică formată prin topirea suprafețelor rostului de sudare și a materialului adaos.

Test your knowledge on the behavior of structural steels during fusion welding, including the role of aluminum and copper in improving steel properties. Explore concepts such as reducing cold brittleness, preventing nitride precipitation, and enhancing corrosion resistance.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Engineering Standards Quiz
10 questions

Engineering Standards Quiz

SurrealRubellite4900 avatar
SurrealRubellite4900
Classification of Welded Joints
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser