Agata Fąk - Polish Influencer and Singer Quiz

RapidCalcium avatar
RapidCalcium
·

Start Quiz

Study Flashcards

11 Questions

Kto ujawnił pandoragate, aferę powiązaną z zarzutami o pedofilię?

Sylwester Wardęga

W jakim roku Fagata była związana z Stuartem Burtonem, założycielem Team X?

2020

W jakim kontekście Fagata została ukazana w filmach pt. „Mroczna tajemnica Stuu i youtuberów: Pandora Gate” i „Mroczna przeszłość polskiego Youtuba”?

Osoba zatajająca incydenty kolegów-youtuberów z nieletnimi.

Co to jest pandoragate?

Afera powiązana z zarzutami o pedofilię.

Kto był chłopakiem Fagaty w 2020 roku?

Stuart Burton

Kiedy Fagata zyskała szerszą popularność?

W 2020 roku

Z kim Fagata przegrała walkę w Tauron Arenie Kraków 5 lutego 2022 roku?

Lexy Chaplin

Z kim Fagata zwyciężyła na gali Fame MMA 14 w Tauron Arenie Kraków?

Moniką Kociołek

Za co Fagata otrzymała certyfikat złotej płyty w lutym 2023 roku?

Za singiel „Wielka szkoda”

Z kim Fagata stoczyła walkę podczas gali High League 5 w łódzkiej Atlas Arenie?

Natalią Kaczmarczyk

Z kim zakończyła współpracę Fagata w grudniu 2020 roku, co było szeroko komentowane w mediach?

"Kamerzystą" Wawrzyniakiem

Test your knowledge about Agata Fąk, a Polish influencer, singer, and freak fighter. Learn about her background, career, and relationships with other internet personalities.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Agatha's Mysterious Disappearance
5 questions
Agama, Kepercayaan, dan Animisme
5 questions
Agatha Christie Trivia
4 questions

Agatha Christie Trivia

ExtraordinaryElm avatar
ExtraordinaryElm
Agatha Christie's Mystery Writing Style
13 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser