12. Aktivní síťové prvky na 1. a 2. vrstvě OSI modelu a jejich funkce

WorthwhilePanther avatar
WorthwhilePanther
·

Start Quiz

Study Flashcards

62 Questions

Co umožňuje síťová karta?

Připojení zařízení do sítě

Co je hub (rozbočovač) v kontextu sítě?

Propojuje aktivní prvky kabely

Co je to router (směrovač) v kontextu sítě?

Prvek, který směruje data mezi různými částmi sítě

Co je to access point (AP) v kontextu sítě?

Síťový prvek, který umožňuje zařízení připojit se do sítě

Co umožňuje repeater (opakovač) v kontextu sítě?

Zesiluje a opakuje signál pro prodloužení dosahu sítě

Co je to fyzická vrstva v kontextu OSI modelu?

Nabízí služby typu (přijmi bit, odešli bit)

Co je to hub?

Zařízení pro větvení sítě a připojení zařízení k síti

Jaký je princip hubu?

Na libovolný port Hubu přijdou data a jsou poslána na všechny ostatní porty

Jaké jsou nevýhody hubu?

Zbytečně zatěžuje síťové karty a dochází ke kolizím

Kdy je přijatelné použít hub?

Pro případy, kde zabezpečení není důležité

Co je to repeater?

Zařízení sloužící k zesilování a přeposílání signálů

Jaký je princip repeateru?

Na jeden port repeateru přijde signál, který je zesílen a vyšle se dál do sítě

Co je to L2 switch?

Přepínač nahradil starší zařízení hub a umožňuje větvení sítě

Co je to tabulka MAC adres?

Tabulka, ve které jsou uloženy informace o MAC adresách a jejich odpovídajícím portu

Co je to AP?

Přístupový bod pro bezdrátové připojení k síti pomocí WiFi technologie

Co je to bridge?

Zařízení, které odděluje provoz mezi dvěma segmenty sítě a pracuje s MAC adresami

Síťový prvek může být libovolné zařízení sloužící k budování počítačové sítě.

True

Aktivní síťový prvek vykonává nějakou činnost s datovým signálem.

True

Repeater je aktivní síťový prvek.

True

Router patří mezi aktivní prvky 1. vrstvy OSI modelu.

False

Síťová karta umožňuje zařízení připojit se do sítě a zajišťuje přenos dat mezi sběrnicí síťové karty a počítačovou sítí.

True

Serverová síťová karta má od výrobce stanovenou 48 bitovou MAC adresu.

True

Hub umožňuje větvení sítě a propojuje veškerá data na jeden z portů

True

Repeater má zpravidla 4 až 24 portů.

False

L2 switch pošle veškerá data, která přijdou na jeden z portů, na právě ten port, kterému jsou data určena.

True

AP podporuje připojení více uživatelů než klasický wireless router.

True

Bridge odděluje provoz dvou segmentů sítě na základě IP adres.

False

Bridge není schopen rozlišovat sítě.

False

Repeater směruje rámce dle MAC adres zařízeních.

False

Hub zbytečně zatěžuje síťové karty, protože pošle všechna data na všechny porty bez ohledu na to, kterému portu data náleží.

True

Repeater neomezuje Multicast a Broadcast rámce.

True

Hub je přijatelné použít pro případy, kde zabezpečení není důležité, např. do hubu je zaveden internet a připojeno mnoho televizí.

True

Repeater patří do fyzické vrstvy OSI modelu.

True

Bridge není ho potřeba konfigurovat.

True

Co je to síťový prvek?

Jakékoliv zařízení, které slouží k budování počítačové sítě.

Co je to aktivní síťový prvek?

Prvek, který s datovým signálem vykonává nějakou činnost.

Co je to pasivní síťový prvek?

Prvek, který pouze přenáší data bez zásahu do dat samotných.

Jaké existují aktivní prvky 1. vrstvy?

Repeater (opakovač)

Co je to síťová karta?

Síťový prvek, který umožňuje zařízení připojit se do sítě a zajišťuje přenos dat mezi sběrnicí síťové karty a počítačovou sítí.

Co je to serverová síťová karta?

Síťová karta, která má od výrobce stanovenou 48 bitovou MAC adresu.

Jaký je princip hubu?

Veškerá data, která přijdou na jeho libovolný port, pošle na všechny ostatní porty.

Jaké jsou nevýhody hubu?

Zbytečně zatěžuje nerelevantní síťové karty, dochází ke kolizím.

Kdy je přijatelné hub použít?

Pro případy, kde zabezpečení není důležité, např. hub, do kterého je zaveden internet a připojeno mnoho televizí.

Jaký je princip repeateru?

Repeater přijme signál, zesílí ho a poté ho vyšle dál do sítě.

Co je to L2 switch?

Přepínač, který propojuje veškerá data, která přijdou na jeden z portů, pošle na právě ten port, kterému jsou data určena.

Co je to tabulka MAC adres?

Tabulka, do které si switch ukládá informaci o portu a jeho MAC adrese.

Co je to AP?

Přístupový bod, na které se připojují koncová zařízení pomocí bezdrátové technologie (WiFi).

Co je to bridge?

Zařízení, které spojuje dva segmenty sítě a odděluje jejich provoz na základě MAC adres.

Jaký je rozdíl mezi bridging a routing?

Bridging se provádí na 2. (data-linková) vrstvě (L2) OSI/ISO, zatímco routing se provádí na 3. (síťové) vrstvě (L3) OSI/ISO.

Jaké jsou výhody bridge?

Není ho potřeba konfigurovat, je lacinější než router.

Jaké jsou nevýhody bridge?

Neomezuje Multicast, Broadcast, vyšší latence, dražší než repeater, není schopen rozlišovat sítě.

Jaký je princip bridge?

Odděluje provoz dvou segmentů sítě na základě MAC adres.

Síťová karta umožňuje zařízení připojit se do sítě a zajišťuje přenos dat mezi sběrnicí síťové karty a počítačovou sítí.

rozhraní

Repeater (opakovač) má zpravidla 4 až 24 ______.

portů

Bridge odděluje provoz dvou segmentů sítě na základě IP ______.

adres

AP podporuje připojení více uživatelů než klasický ______.

wireless router

Hub je přijatelné použít pro případy, kde zabezpečení není důležité, např. do hubu je zaveden internet a připojeno mnoho ______.

televizí

Router (směrovač) patří mezi aktivní prvky 1. vrstvy OSI ______.

modelu

Co je to hub? česky: rozbočovač z hlediska konstrukce sít’ové topologie bylo prakticky nemožné, aby mělo každé zařízení přímý interface ke všem ostatním proto vznikl Hub: ten umožňuje větvení sítě, připojuje zařízení k síti slouží jako prostředník pro jejich komunikaci tedy propojuje koncová zařízení a stará se o jejich vzájemnou komunikaci má obvykle 4 - 24 portů hub můžeme označit za ______.

hloupější Switch

Jaký je princip hubu. veškerá data, která přijdou na jeho libovolný port, pošle na všechny ostatní porty činí tak bez ohledu na to, kterému portu data náleží 1. Na libovolný port Hubu příjdou data 2. Ostatní síťové karty, připojené do Hubu, tento signál přijmou 3. Ty se podívají do hlavičky rámce, konkrétně na cílovou MAC adresu 4. Pokud je rámec určený pro něj, příjme ho 5. Pokud ne, zahodí ho Jaké jsou nevýhody hubu. zbytečně zatěžuje nerelevantní síťové karty příklad: mějme síť, kde je 5 počítačů a 1 tiskárna - jedno PC bude chtít tisknout, příkazy na tisk obdrží ostatní 4 PC a tiskárna, ale jenom tiskárna je přijme, zbytek je zahodí dochází ke kolizím Kdy je přijatelné hub použít. pro případy, kde zabezpečení není důležité př.: hub, do kterého je zaveden internet a připojeno mnoho televizí

Nevýhody hubu: zbytečně zatěžuje nerelevantní síťové karty, dochází ke kolizím. Kdy je přijatelné hub použít: pro případy, kde zabezpečení není důležité, např. hub, do kterého je zaveden internet a připojeno mnoho televizí

Co je to repeater. česky: opakovač většinou má pouze 2 porty jeden port pro příjímání zašumělého/poškozeného signálu druhý port pro vysílání opraveného/zesíleného signálu účelem opakovače je rozšíření geografického rozsahu LAN sítí patří do fyzické vrstvy, protože pracuje přímo s elektrickým signálem Jaký je princip repeateru. 1. Na jeden port repeateru přijde signál 2. Repeater signál zesílí 3. Druhým portem jej vyšle dál do sítě Jaké existují aktivní prvky 2. vrstvy. název: data-linková vrstva rámec (MAC adresa příjemce a odesílatele) zajišťuje přenos pouze v dosahu přímého spoje Co je to L2 switch. česky: přepínač nahradil starší zařízení hub umožňuje větvení sítě, připojuje zařízení k síti, které zároveň propojuje veškerá data, která přijdou na jeden z portů, pošle na právě ten port, kterému jsou data určena má totiž MAC Address Table, kam si ukládá, která síťová karta je připojena na jaký port (MAC adresa, port) Co je to tabulka MAC adres. tabulka, do které si switch ukládá informaci o portu a jeho MAC adrese Co je to AP. anglicky: Access Point česky: přístupový bod zařízení, na které se připojují koncová zařízení pomocí bezdrátové technologie (WiFi) zařízení s AP komunikují určitými standardy, které musí obě zařízení podporovat 802.1a (případně novější verze 802.1.b; 802.1.g; 802.1.ac; 802.1.ax) standard určuje maximální přenosové rychlosti a dosah komunikace probíhá na specifických frekvencích (2,4 GHz; 5 GHz pásmo) možné rušení komunikace na stejné frekvenci s jiným zařízením výhody: zvětšuje dosah WiFi sítě (př.: velká hala, více AP, člověk jde halou, postupně se připojuje na AP, které je v jeho nejbližším dosahu a zároveň se odpojuje od toho, ke kterému byl připojen předtím) podporuje připojení více uživatelů než klasický wireless router (50+ uživatelů) nevýhody: čím víc připojených uživatelů, tím nižší propustnost nelze jej použít jako samostatné zařízení

Nevýhody AP: čím víc připojených uživatelů, tím nižší propustnost, nelze jej použít jako samostatné zařízení

Co je to bridge. česky: most spojuje dva segmenty sítě a odděluje jejich provoz většinou má pouze 2 porty umí vše, co repeater umí pracovat pouze s MAC adresami (na rozdíl od Routeru, který umí pracovat i s IP adresami) slouží k propojování více LAN dnes se nepoužívá ukázka topologie: https://youtu.be/OBlJ3QuEt9k.t=103 Jaký je princip bridge. provoz dvou segmentů sítě odděluje tak, že si sestaví v RAM tabulku MAC adres a portů, na které jsou navázány je-li příjemce ve stejném segmentu jako odesílatel, bridge rámce do druhého segmentu data neodešle v opačném případě (příjemce je v jiném segmentu) rámce odešle do příslušného segmentu (týká se tzv. Unicast rámců - ty jsou určeny jedinému příjemci) rámce typu Multicast, Broadcast jsou propouštěny bez omezení Jaké jsou výhody bridge. není ho potřeba konfigurovat, lacinější než router Jaké jsou nevýhody bridge. neomezuje Multicast, Broadcast, vyšší latence z důvodu čtení MAC adresy, dražší než repeater (latence je též vyšší), není schopen rozlišovat sítě Jaký je rozdíl mezi bridging a routing. bridging (přemosťování) a routing (směrování) bridging se provádí na 2. (data-linková) vrstvě (L2) OSI/ISO routing se provádí na 3. (síťové) vrstvě (L3) OSI/ISO bridge směruje rámce dle MAC adresy zařízeních router se rozhoduje podle IP adresy uvnitř přenášeného datagramu bridge proto není schopen rozlišovat sítě pokud je v routované síti počítač fyzicky přesunut z jedné síťové oblasti do jiné, musí mu být přidělena jiná IP adresa pokud je počítač přesunut uvnitř přemostěné (bridged) sítě, není potřeba nic překonfigurovat © Ondřej Švorc  Odhl

Rozdíl mezi bridging a routing: bridging se provádí na 2. (data-linková) vrstvě (L2) OSI/ISO, routing se provádí na 3. (síťové) vrstvě (L3) OSI/ISO. Bridge směruje rámce dle MAC adresy zařízeních, router se rozhoduje podle IP adresy uvnitř přenášeného datagramu

This quiz covers the active network devices and their functions in the 1st and 2nd layers of the OSI model. It includes questions about network elements like repeaters, hubs, routers, and access points.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser