Untitled

CredibleHeliodor avatar
CredibleHeliodor
·

Start Quiz

Study Flashcards

60 Questions

Ako rozdeľujeme zdravotnú starostlivosť ?

Kto poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť ?

Kto poskytuje sekundárnu zdravotnú starostlivosť ?

Do akého obdobia hovoríme o dieťati ako o novorodencovi ?

Do akého obdobia hovoríme o dieťati ako o dojčati ?

Čo NEposudzujeme pri psychomotorickom vývoji ?

Čo by malo dieťa vedieť vykonať do konca I. trimenonu ?

Čo by malo dieťa vedieť vykonať do konca IV. trimenonu ?

Do ktorého mesiaca je pre dieťa optimálnou výživou materské mlieko ?

V ktorých mesiacoch je vhodné dieťaťu prvý krát podávať lepok ?

Aké sú 2 hlavné príznaky respiračného ochorenia u detí ?

Aká je najčastejšia vrodená anomália nosa?

Čo je najčastejší vyvolávateľ ochorení horných dýchacích ciest ?

Čo je to sinusitída ?

Čo spôsobuje hyperplázia nosovej mandle ?

Čo je to obštrukčné spánkové apnoe ?

Čo je typický nález pre bakteriálnu tonzilitídu ?

Aké sú typické príznaky pre laryngitídu ?

Čo je najčastejší vyvolávateľ akútnej epiglotitídy ?

Aká je najčastejšia príčina vzniku bronchiálnej astmy ?

Čo je to gastroezofageálny reflux ?

Ako sa prejavuje hypertrofická pylorostenóza ?

Dysfágia je dôležitým príznakom ochorenia akého orgánu ?

Čo charakterizuje Soor oris ?

Prečo sa u detí už s prekonanou herpetickou gingivostomatitídou môže pri oslabení imunity ochorenie znova reaktivovať ?

Čo zahŕňa prevencia vzniku zubného kazu ?

Aká je najčastejšia príčina hnačky u detí kojeneckého veku ?

Celiakia je:

Ako by ste definovali laktózovú intoleranciu ?

Ako sa prejavuje časté vracanie u bulimičiek ?

Hematopoéza u detí v prvých rokoch života prebieha v:

Sideropenická anémia vzniká na podklade:

Aké sú typické príznaky hemolytických anémii ?

Prečo vzniká hemolytická choroba novorodenca ?

Čo je to aplastická anémia ?

Aké je najčastejšie malígne ochorenie detského veku ?

Nežiadúce účinky chemoterapie zahŕňaju:

Ako sa všeobecne prejavujú poruchy primárnej hemostázy ?

Ako sa všeobecne prejavujú poruchy sekundárnej hemostázy ?

Čo je to trombocytopénia ?

Čo charakterizuje adaptívnu bunkovú imunitu ?

Čím je charakterizovaná závažná kombinovaná imunodeficiencia (SCID) ?

Čo je to alergia ?

Aký je najbežnejší typ hypersenzitívnej reakcie ?

Ktorá z nasledujúcich hypersenzitívnych reakcii I. typu môže byť život ohrozujúca ?

Čo charakterizuje juvenilnú idiopatickú artritídu ?

Aká je najčastejšia forma juvenilnej idiopatickej artritídy ?

Ako vzniká novorodenecký SLE?

Čo je to reumatická horúčka ?

Ako sa klinicky prejavuje reumatická horúčka ?

Odkiaľ ide okysličená krv vo fetálnom obehu ?

Aké môžu byť príznaky srdcového ochorenia u detí ?

Aká je najčastejšia VVCH srdca ?

Čo je to cyanóza ?

Ako sa prejavuje centrálna cyanóza ?

Čím je najčastejšie spôsobená akútna endokarditída ?

Myokarditída je najčastejšie spôsobená:

Pri postihnutí prevodového systému srdca v myokarde zápalom, môže dochádzať ku vzniku:

Pri ostrej retrosternálnej bolesti na hrudníku pri súčasnej myokarditíde myslíme na

Aká je najčastejšia príčina náhleho úmrtia u mladých ľudí ?

Description

Test your knowledge about the division of healthcare, primary and secondary healthcare providers, and the developmental stages of infants. This quiz also covers factors that are not evaluated in psychomotor development.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

ASD Motor Examination
15 questions
Fundamentos de atención temprana
20 questions
Partes del Cuerpo y Rostro de Niños de Dos Años
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser