Quiz

LargeCapacityDiopside avatar
By LargeCapacityDiopside

Quiz

Flashcards

3 Questions

Wat is de definitie van internationale economie?

Wat is het verschil tussen reële economie en monetaire economie?

Waarom is vrijhandel voordelig voor landen?

Description

"Hoeveel weet jij over internationale economie? Test je kennis met deze quiz en ontdek hoe goed je op de hoogte bent van de reële en monetaire economie tussen landen. Leer meer over de uitdagingen en problemen die hierbij komen kijken en gebruik de juiste keywords om je score te verhogen. Zet je beste beentje voor en laat zien dat je een expert bent op het gebied van internationale

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

International Economics Quiz
9 questions
International Economics Overview
5 questions
International Economics Quiz
9 questions
International Economics Quiz
UnbiasedIllumination avatar
UnbiasedIllumination