Intrebari conta

TalentedNovaculite avatar
By TalentedNovaculite

Quiz

Flashcards

22 Questions

O societatea comercială (plătitoare de TVA) prezintă următoarea situație: Si 345 3.000 lei (300 kg. x 10 lei/kg.) În procesul de producție se consumă resurse totale de 2.500 lei. Se obțin 250 kg. produse finite și se constată producția neterminată în valoare de 250 lei. Se vând 500 kg produse finite, preț de vânzare 15 lei/kg, TVA 19%. Știind că societate aplică FIFO, care este înregistrarea corectă pentru descărcarea din gestiune?

O societate comercială achiziționează o constructie cu un preț de 36.000, TVA 19%. Durata de utilizare este de 60 luni, metoda de amortizare liniară. Cât este valoarea contabilă și amortizarea cumulată după 22 de luni de utilizare?

O societate comercială (plătitoare de TVA) achiziționează un utilaj cu un preț de 24000, TVA 19%. Durata de utilizare este de 48 luni, metoda de amortizare liniară. Societatea aplică metoda liniară. Care este înregistrarea corectă pentru amortizarea lunară?

O societatea comercială (plătitoare de TVA) prezintă următoarea situaţie : Si. 301 2.000 lei (200 buc. x 10 lei/buc). În cursul lunii se achiziţionează 100 buc. materii prime în următoarele condiţii: preţul 7,75 lei/buc, TVA 19%. Transportul este asigurat de o firmă specializată (plătitoare de TVA) care emite o factură cu un total de plată de 148,75 lei (inclusiv TVA). În cursul lunii se dau în consum 250 buc. Care este valoarea materiilor prime consumate, ştiind că societatea aplică FIFO:

Care dintre următoarele afirmații privind activele imobilizate este corectă?

Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului se efectuează la:

O construcţie este supusă unor lucrări de modernizare care însumează valoarea de 34.000 lei. În condiţiile în care valoarea de intrare a acestei construcţii este de 70.000 lei, durata normală de utilizare 20 ani, regimul de amortizare folosit cel liniar, iar de la recepţia construcţiei şi până la momentul modernizării au trecut 16 ani, valoarea amortizării lunare a construcţiei modernizate pe durata normală de utilizare rămasă va fi :

Ce NU se înregistrează în contabilitate în cazul folosirii metodei inventarului intermitent pentru stocurile de materii prime şi materiale?

Costul de achiziție al stocurilor NU cuprinde, de regulă:

Stocurile de materii prime achiziționate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile, dar care nu au fost încă recepționate, trebuie reflectate distinct în contabilitate.

Casarea unor utilaje complet amortizate se înregistrează în contabilitate astfel:

Un teren în valoare de 10.000 lei, este vândut la prețul de vânzare de 12.000 lei cu încasare ulterioară. Înregistrarea corectă în contabilitate este:

În structura Activelor imobilizate NU intră:

Imobilizări necorporale sunt active:

Materiile prime sunt:

Ce se înregistrează în Debit-ul contului 345 în cazul folosirii costului standard?

O societatea comercială (plătitoare de TVA) prezintă următoarea situaţie : Si301 2.000 lei (200 bucx10 lei/buc). În cursul lunii se achiziţionează 100 buc materii prime în următoarele condiţii: preţul facturat de furnizor 7,75 lei/buc, TVA 19%. Transportul este asigurat de o firmă specializată (plătitoare de TVA) care emite o factură cu un total de plată de 148,75 lei (TVA inclus). În cursul lunii se dau în consum 250 buc. Care este valoarea materiilor prime consumate, ştiind că societatea aplică LIFO:

Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra::

O entitate economică importă, în exerciţiul financiar N, materii prime în valoare de 10.000 Euro la un curs valutar de 4 lei/Euro. La sfârşitul exerciţiului N, cursul valutar este de 4,5 lei/Euro. Înregistrarea în contabilitate a plăţii datoriei externe, în exerciţiul N+1, la un curs valutar de 4,2 lei/Euro, se realizează astfel:

O filială achiziţionează, în scop speculativ, un pachet de 800 acţiuni emise de o altă filială din cadrul aceluiaşi grup, la costul de achiziţie de 8 lei/acţiune, pe care ulterior le vinde la preţul de 7,5 lei/acţiune. Vânzarea cu încasarea ulterioara a acestor acţiuni se înregistrează în contabilitate astfel:

Avansurile de trezorerie reprezintă:

O entitate economică contractează la data de 28.Febr un credit bancar de 18.000 lei, pe termen de 18 luni, rata dobânzii 12%/an. Creditul se rambursează lunar in transe egale, concomitent cu achitarea dobânzii lunare. Cât este rata (tranşă credit+dobândă) achitată în luna mai.

Description

Test your knowledge of accounting and taxation with this quiz. Answer questions related to inventory management, asset evaluation, depreciation, and VAT calculations.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free