Untitled

BoomingLove avatar
By BoomingLove

Quiz

Flashcards

11 Questions

Cdo femije ka drejte te arsimohet

Nxenesit ne shkolle mesojne me ndihmen e

Arsimimi fillore fillon prej sa vjet

Menyra me e mire per te arritur ne nje vendim

Kush eshte i obliguar te permbush drejten e femijve per arsimim

Shkollat i ndertojne prinderit

Fokusimi eshte perkushtim i vemendjes tek nje qellim i caktuar

Arsimimi i mesem fillon prej

Kush i printon tekstet shkollore

Si ndahet arsimimi dhe prej sa vjet

Gabimet qe mund te bejne njerzit jane 4: te qellimshme, te paqellimshme, nga padituria dhe pakujdesia

Description

Test your knowledge about children's right to education and the role of primary education. Explore the obligations related to education and the responsibilities of schools and parents. Find out who is required to ensure access to education for children.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Children's Rights and Armed Conflict
27 questions
Children's Rights and Armed Conflict
27 questions
Children's Rights Quiz
5 questions
Children's Rights Quiz
WealthySunstone avatar
WealthySunstone
Children Rights and the CRC
15 questions
Children Rights and the CRC
AccomplishedResilience avatar
AccomplishedResilience