quiz image

Hfst 6: Konsepte van buitelandse wisselkoers

RaptOganesson avatar
RaptOganesson
·

Start Quiz

42 Questions

Wat is die grootste en mees lewende finansiële mark in die wêreld?

Die valutatransaksie-mark

Hoekom is die behoefte aan buitelandse valuta belangrik?

Vir internasionale handel en belegging

Wat is die hoofrede vir wisselkoersveranderinge?

Alle bogenoemde

Wat is 'n 'vasgestelde' wisselkoers?

'n Wisselkoers wat deur die regering of sentrale bank bepaal word

Watter van die volgende is 'n belangrike rol van die valutamark?

Al die bogenoemde

Wat is die belangrikste rede vir die bestaan van die valutamark?

Vir internasionale finansiële transaksies

Wat is die belangrikste faktore wat wisselkoerse beïnvloed?

Al die bogenoemde

Wat is 'n spot-transaksie in die valutamark?

Die onmiddellike koop en verkoop van geldeenhede

Wat is 'n termyn-transaksie in die valutamark?

'n Ooreenkoms om 'n sekere hoeveelheid vreemde valuta op 'n toekomstige datum en koers te koop of te verkoop

Wat is 'n ruil-transaksie in die valutamark?

'n Gelyktydige lening en uitleen van twee verskillende geldeenhede tussen twee partye

Wat is 'n opsie-transaksie in die valutamark?

'n Kontrak wat die houer die reg gee, maar nie die verpligting nie, om geldeenhede teen 'n gespesifiseerde koers op of voor 'n gespesifiseerde datum te koop of te verkoop

Watter van die volgende is nie 'n deelnemer in die valutamark nie?

Huiseienaars

Waarom dra verskillende deelnemers in die valutamark by tot die likwiditeit en diepte van die mark?

Omdat hulle verskillende behoeftes het

Watter tipe transaksie in die valutamark behels die lening en uitleen van twee geldeenhede?

Ruil-transaksie

Wat is die hoofverskil tussen 'n spot-transaksie en 'n termyn-transaksie in die valutamark?

By 'n spot-transaksie word die wisselkoers op die oomblik van transaksie bepaal, terwyl by 'n termyn-transaksie die wisselkoers vooraf bepaal word.

Watter deelnemer in die valutamark het meestal 'n korttermyn perspektief en fokus op winsgewende handelsgeleenthede?

Kleinhandelhandelaars

Watter tipe transaksie in die valutamark behels die gelyktydige lening en uitleen van twee verskillende geldeenhede tussen twee partye?

Ruil-transaksie

Watter deelnemer in die valutamark poog om wisselkoersfluktuasies te minimaliseer en stabiliteit in die mark te handhaaf?

Sentraalbanke

Watter tipe transaksie in die valutamark gee die houer die reg, maar nie die verpligting nie, om 'n sekere hoeveelheid buitelandse valuta teen 'n gespesifiseerde koers op of voor 'n bepaalde datum te koop of te verkoop?

Opsie-transaksie

Watter deelnemer in die valutamark het meestal 'n langtermyn perspektief en poog om wisselkoersrisiko te bestuur?

Korporasies

Watter deelnemer in die valutamark dra die minste by tot die likwiditeit en diepte van die mark?

Kleinhandelhandelaars

Wat is die doel van die buitelandse valutamark?

Om die omskakeling of handel van een geldeenheid na 'n ander te fasiliteer.

Wat is die belangrikste faktore wat wisselkoerse kan beïnvloed?

Politieke stabiliteit, inflasie, en rentekoerse.

Watter tipe wisselkoers word bepaal deur markkragte?

'n Vlottende wisselkoers

Waarom is die behoefte aan buitelandse valuta noodsaaklik?

As gevolg van die konstante wisseling van die waarde van verskillende geldeenhede.

Watter belangrike rol speel die buitelandse valutamark?

Dit fasiliteer grensoorbruggende handel en finansiële transaksies.

Hoe word wisselkoerse bepaal?

'n Kombinasie van faktore soos inflasie, rentekoerse, en politieke stabiliteit.

'n Swewende wisselkoers word deur wie bepaal?

Markkragte soos vraag en aanbod op die buitelandse valutamark.

Wat is die hoofoorsaak van wisselkoersfluktuasies in die buitelandse valutamark?

Markspekulasie

Wat is 'n kenmerk van 'n swewende wisselkoers?

Dit word beïnvloed deur markkragte

Watter faktor het nie 'n direkte invloed op die bepaling van wisselkoerse in die buitelandse valutamark nie?

Werkloosheid

Wat is die doel van 'n ruil-transaksie in die buitelandse valutamark?

Om geldeenhede vir toekomstige aankope te behou

Watter tipe wisselkoers word nie deur markkragte bepaal nie?

Vasgestelde wisselkoers

'n Toeris wat sy tuiste geldeenheid wil ruil vir die plaaslike geldeenheid van die land wat hy besoek, neem deel aan 'n __________ transaksie in die buitelandse valutamark.

Spot

'n Termyn-transaksie in die buitelandse valutamark behels wat?

Die spekulering oor toekomstige wisselkoerse

Watter tipe transaksie in die valutamark behels die lening en uitleen van twee verskillende geldeenhede tussen twee partye, maar nie die koop of verkoop van valuta nie?

Ruil-transaksie

Watter deelnemer in die valutamark het nie noodwendig 'n winsmotief nie, maar poog eerder om wisselkoersrisiko te bestuur en stabiliteit in die mark te handhaaf?

Sentrale banke

Watter tipe transaksie in die valutamark gee die houer die reg, maar nie die verpligting nie, om 'n sekere hoeveelheid valuta teen 'n toekomstige gespesifiseerde koers te koop of te verkoop?

Opsie-transaksie

Indien 'n korporasie 'n groot buitelandse valuta-uitbetaling in die nabye toekoms moet doen, watter tipe transaksie sal hulle waarskynlik in die valutamark aangaan?

Termyn-transaksie

Gegewe dat 'n spot-transaksie die onmiddellike koop en verkoop van valuta behels, watter tipe deelnemer in die valutamark sal waarskynlik die meeste van hierdie tipe transaksies uitvoer?

Kleinhandelaars

Gestel 'n onderneming moet $1 miljoen betaal aan 'n buitelandse verskaffer oor 6 maande. Watter tipe transaksie sal hulle waarskynlik in die valutamark aangaan om hierdie toekomstige betaling te bestuur?

Termyn-transaksie

Gegewe dat 'n ruil-transaksie die gelyktydige lening en uitleen van twee verskillende geldeenhede behels, watter deelnemer in die valutamark sal waarskynlik die meeste van hierdie tipe transaksies uitvoer?

Kommersiële banke

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser