quiz image

Untitled

BrilliantPurple avatar
By BrilliantPurple

Quiz

Flashcards

5 Questions

Do organizmów samożywnych należą

Organizmy samożywne przeprowadzają proces

Do fotosyntezy rośliny potrzebują

Fotosynteza zachodzi w

W fotosyntezie powstają

Description

Test your knowledge about the process of photosynthesis in autotrophic organisms. This quiz covers the requirements for photosynthesis in plants and the products of the photosynthetic process.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Quiz
5 questions
Quiz
SucceedingTeal avatar
SucceedingTeal
Autotrophic Organisms
6 questions
Autotrophic Organisms
ProfoundAndradite avatar
ProfoundAndradite
Photosynthetic Cell Quiz
9 questions
Photosynthesis Process Quiz
10 questions