מוחמד בן עבדאללה - הפרופט האחרון

TerrificStream avatar
By TerrificStream

Quiz

Flashcards

10 Questions

מה המקום בו נולד מוחמד בן עבדאללה?

באיזה שנה הוא נולד לפי הספירה הנוצרית?

לאיזה שבט שייכה משפחתו של מוחמד?

מה קרה לאביו ואמו של מוחמד בן עבדאללה?

למי הוא עבר לחיות תחת חסותו לאחר מות סבו?

התאפיינות החברתית של מוחמד בן עבדאללה בשל היותו יתום הייתה?

מה היה תפקידו של מוחמד בן עבדאללה בחברה השבטית בשל היותו יתום?

מה היה תפקידו של אבו-טאלב בחייה של מוחמד בן עבדאללה?

מה היה המקום בו נולד מוחמד בן עבדאללה?

לאיזה שבט שייכה משפחתו של מוחמד בן עבדאללה?

Description

"מוחמד בן עבדאללה - הפרופט האחרון" - בדיקה על חייו של מוחמד בן עבדאללה, מייסד האסלאם, ועל ההיסטוריה המוקדמ

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Prophet Muhammad's Family Background Quiz
6 questions
Prophet Muhammad
5 questions
Prophet Muhammad
PromisingTrust9480 avatar
PromisingTrust9480