מילון רפואי בערבית

ConsummateSerpentine8332 avatar
By ConsummateSerpentine8332

Quiz

Flashcards

3 Questions

מה מהבאים מתאר את משמעות המילה 'פָּעוֹט'?

מה מהבאים מתאר את המשמעות של 'יוֹנֵק' בהקשר הנתון?

מהו המשמעות של 'שָׂרַד' בהקשר הנתון?

Description

תרגול ובדיקה של היכולות שלך להבחין במונחים רפואיים בערבית, כולל נושאים כמו דופק, נשימה, מצבי חירום ותהליכים בטיפול רפואי.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Opposites in Medical Terminology
10 questions
Medical Terminology Quiz
10 questions
Medical Terminology Quiz
SpellboundSmokyQuartz avatar
SpellboundSmokyQuartz
English and Arabic Prefixes Quiz
5 questions