quiz image

Untitled Quiz

k0rn3a avatar
k0rn3a
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

39 Questions

Care este prima abilitate necesară pentru a înţelege oamenii şi a lucra cu ei?

respect pentru alţii

Ce este maturitatea intelectuală şi emoţională?

îndependenţă în a trage concluzii obiective

Ce reprezintă incubatoarele de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii?

Un instrument de asistență pentru întreprinderile mici și mijlocii

Ce este scopul principal al incubatorului de afaceri?

De a stimula și cultiva talentele de întreprinzător

Care este ultima abilitate necesară pentru un antreprenor?

Sănătate fizică şi mentală

Cum ajută incubatorul de afaceri întreprinderile mici și mijlocii?

Prin oferirea unor servicii și unui suport, completând aptitudinile întreprinzătorului

Ce este etica şi integritatea în afaceri?

dorinţă reală de a avea un impact pozitiv

Ce este abilitatea de a înţelege oamenii şi a lucra cu ei?

respect pentru alţii

Cu ce ajută incubatorul de afaceri întreprinderile mici și mijlocii în ceea ce privește finanțele?

Prin stimularea formării capitalului

Ce oferă incubatorul de afaceri, în afară de spații pentru desfășurarea activităților?

Oferă servicii de consultanță gratuită și asistență financiară

Ce este ambiţia personală şi iniţiativă?

suficient de multă încredere în sine

Cum funcționează incubatorul de afaceri în ceea ce privește relațiile cu băncile?

Ușurează contactul cu băncile pentru a obține credite

De ce motivează oamenii să se implice în iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri?

pentru a avea propriul business

Ce este maturitatea emoţională?

abilitate să reziste la presiune şi să poată trăi cu frustrări şi uneori în nesiguranţă

Ce este necesar pentru ca o întreprindere să părăsească incubatorul de afaceri?

Să-și perfecționeze produsele și serviciile, să-și creeze un segment de consumatori și să-și perfecționeze aptitudinile manageriale

Ce oferă incubatorul de afaceri în afară de asistență financiară?

Servicii de contabilitate și secretariat

Care este principala cauză a apariției tendinței de menținere a tinereții și a speranței de viață?

Îmbătrânirea populației și creșterea costului sănătății

Care este oportunitatea oferită de internet?

Dezvoltarea de afaceri mici cu vânzări on line

Ce caracterizează omul modern?

Emanciparea și dorința de libertate individuală

Ce trebuie să facă un întreprinzător pentru a reuși pe piață?

Să observe tendințele actuale și să se adapteze la ele

Ce este necesar pentru afacerile în derulare?

Planificarea modului în care tendințele vor impacta respectivul domeniu de activitate

Ce este oportunitatea oferită de dorința omului de a gusta din libertatea individuală?

Creșterea dorinței de luxuri abordabile

Ce este impactul tendințelor asupra pieței și domeniului de activitate?

Modelează piețele și domeniile de activitate

Ce reglementare a instituit o procedură unică de înregistrare a întreprinderilor mici şi mijlocii?

Legea nr. 359/2004

Ce este posibil pentru un întreprinzător în viitor?

Să propună servicii care să corespundă dezideratelor consumatorilor potențiali

Ce document trebuie completat pentru înregistrarea unei întreprinderi mici şi mijlocii?

Un formular unic

Unde trebuie depus formularul de înregistrare a unei întreprinderi mici şi mijlocii?

Biroul unic din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie

După ce se declanşează procedurile necesare pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării întreprinderii?

Pe baza cererii de înregistrare

Cât durează eliberarea certificatului de înregistrare?

3 zile

Cât durează eliberarea certificatului de înscriere de menţiuni?

5 zile

Ce este necesar pentru a se obţine certificatul de înregistrare?

Depunerea unui formular unic

Ce beneficiu au întreprinderile mici şi mijlocii în conformitate cu această lege?

O procedură simplificată de înregistrare

Care este unul din motivele pentru care oamenii preferă să creeze o întreprindere mică sau mijlocie prin forțe proprii?

pentru a avea libertatea de a decide privind selectarea amplasamentului, a angajaților, a dotării tehnice, a furnizorilor de materii prime etc.

Ce este necesar pentru crearea unei întreprinderi noi?

experiența în muncă a persoanei care dorește să creeze o întreprindere nouă

De ce este necesară libertatea de a decide privind selectarea amplasamentului, a angajaților, a dotării tehnice, a furnizorilor de materii prime etc. atunci când se creează o întreprindere nouă?

pentru a avea control asupra tuturor aspectelor legate de întreprindere

Ce procent din întreprinderile mici și mijlocii sunt create de persoanele cu experiență în muncă?

60-90%

Ce este o sursă de inspirație pentru crearea unei întreprinderi noi?

experiența în muncă a persoanei care dorește să creeze o întreprindere nouă

De ce o persoană poate să evite procedeele și practicile nedorite folosite de întreprinderile existente atunci când creează o întreprindere nouă?

pentru că are libertatea de a decide asupra tuturor aspectelor legate de întreprindere

Ce reprezintă experiența în muncă a persoanei care dorește să creeze o întreprindere nouă?

o sursă de inspirație pentru îmbunătățirea unui produs sau serviciu

Study Notes

Reglementări legale pentru întreprinderile mici şi mijlocii

 • Potrivit Legii nr. 359/2004, s-a instituit o procedură unică de înregistrare a întreprinderilor mici şi mijlocii, prin completarea unui singur formular şi depunerea acestuia la Biroul unic din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie - oficiul teritorial al registrului comerţului.
 • Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile, respectiv 5 zile, calculat de la data înregistrării cererii.

Incubatoarele de afaceri

 • Incubatoarele de afaceri sunt un instrument de asistenţă pentru întreprinderile mici şi mijlocii, oferind servicii şi suport pentru a stimula şi a cultiva talentul de întreprinzător.
 • Incubatoarele de afaceri oferă asistenţă financiară şi spaţii pentru desfăşurarea activităţilor, precum şi servicii de leasing, programe de pregătire, secretariat şi contabilitate.

Calităţi necesare pentru un întreprinzător

 • Abilitate să înţeleagă oamenii şi să lucreze cu ei: respect pentru alţii, toleranţă, abilitate să anticipeze şi să evalueze reacţiile umane.
 • Abilitate să comunice, să convingă şi să motiveze: abilitate să asculte, uşurinţă în comunicarea orală şi scrisă, abilitate să înveţe şi să instruiască oamenii.
 • Maturitate intelectuală şi emoţională: independenţă în a trage concluzii obiective, abilitate să reziste la presiune şi să poată trăi cu frustrări şi uneori în nesiguranţă.
 • Ambiţie personală şi iniţiativă: suficient de multă încredere în sine, ambiţie puternică, spirit întreprinzător, curaj, iniţiativă, profesionalism, perseverenţă în acţiune.
 • Etică şi integritate: dorinţă reală de a avea un impact pozitiv, principii clare şi mature, abilitatea de a admite limitele competenţei şi provocările concurenţei.
 • Sănătate fizică şi mentală.

Motivaţia intrării în afaceri

 • Oportunităţi: o gamă largă de produse şi servicii, cum ar fi băuturi energizante, creme împotriva ridurilor şi creme „hrănitoare“ pentru ten, produse „naturiste“, alimente „sănătoase“ etc.
 • Internetul: utilizarea internetului continuă să ia amploare, ceea ce aduce mai multe tranzacţii on line.

Crearea prin forţe proprii a întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Unele persoane preferă să-şi creeze prin forţe proprii o întreprindere mică sau mijlocie decât să cumpere o întreprindere existentă.
 • Sursele creării unor întreprinderi noi se referă la experienţa în muncă a persoanei, care îi generează idei pentru îmbunătăţirea unui produs sau serviciu, respectiv pentru amplasarea fabricării unui produs într-un alt loc.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser