Bible Interpretation and Translations Quiz
81 Questions
10 Views
4.8 Stars

Bible Interpretation and Translations Quiz

Test your knowledge of the interpretation and translations of the Bible, including its hidden meanings and the history of its translations into various languages. Explore the significance of characters, stories, and parables as a powerful source of inspiration for global art.

Created by
@MotivatedSpinel

Questions and Answers

Kdo je hlavním hrdinou eposu o Gilgamešovi?

Gilgameš

Kdo byl Gilgamešův přítel a společník v dobrodružné cestě?

Enkidu

Kdo byl autorem Kniha mrtvých?

Neznáme autora

Kdo je autorem Achnatonova hymnu na slunce?

<p>Neznáme autora</p> Signup and view all the answers

Jaké jsou dvě části Bible?

<p>Starý zákon a Nový zákon</p> Signup and view all the answers

Kdo je zakladatelem konfucianismu?

<p>Konfucius</p> Signup and view all the answers

Kdo je autorem Avesty?

<p>Zarathustra</p> Signup and view all the answers

Kdo je zakladatelem judaismu?

<p>Neznáme zakladatele</p> Signup and view all the answers

Kdo byl autor básnické sbírky Lásky?

<p>PUBLIUS OVIDIUS NASO</p> Signup and view all the answers

Kdo byl autor Zápisků o válce galské?

<p>GAIUS JULIUS CAESAR</p> Signup and view all the answers

Kdo napsal epos Aeneis?

<p>PUBLIUS VERGILIUS MARO</p> Signup and view all the answers

Co je monolog?

<p>ŘEČ SE SEBOU SAMÝM</p> Signup and view all the answers

Kdo byl autorem Satir?

<p>QUINTUS HORATIUS FLACCUS</p> Signup and view all the answers

Kdo byl vyznavačem stoické filozofie a autorem tragédií jako Šílící Herkules?

<p>LUCIUS ANNAEUS SENECA</p> Signup and view all the answers

Kdo byl rozhodčím ve věcech vkusu u Neronova dvora a autorem románu Satiricon?

<p>GAIUS PETRONIUS ARBITER</p> Signup and view all the answers

Jaký je základní dramatický žánr spolu s komedií?

<p>TRAGEDIE</p> Signup and view all the answers

Kdo je nazýván jako „otec dějepisu“?

<p>Herodotos</p> Signup and view all the answers

Kdo byl autorem eposů se společenskou tematikou a často ostrým kritickým zaměřením?

<p>QUINTUS HORATIUS FLACCUS</p> Signup and view all the answers

Kdo je autorem Zápěvů pastýřských (Bukolika) a Zpěvů rolnických (Georgika)?

<p>PUBLIUS VERGILIUS MARO</p> Signup and view all the answers

Kdo je považován za zakladatele řecké tragédie?

<p>Aischylos</p> Signup and view all the answers

Jaké nástroje sloužily k psaní klínovým písmem na hliněných destičkách?

<p>Stilus, pisátko a klínek.</p> Signup and view all the answers

Kdo je nejslavnějším athénským řečníkem?

<p>Demosthenes</p> Signup and view all the answers

Jak se nazývá dům zřízený básnířkou Sapfó na ostrově Lesbos?

<p>Dům múz</p> Signup and view all the answers

Kdo je považován za zakladatele pragmatického dějepisectví?

<p>Thukydides</p> Signup and view all the answers

Kdo je považován za zakladatele řecké komedie?

<p>Aristofanes</p> Signup and view all the answers

Kdo je považován za zakladatele nové komedie?

<p>Menandros</p> Signup and view all the answers

Který řecký filozof psával svá díla formou dialogu?

<p>Platon</p> Signup and view all the answers

Kdo je autorem milostného pastýřského příběhu „Daphnis a Chloe“?

<p>Longos</p> Signup and view all the answers

Který politik, vojevůdce a spisovatel pěstoval historickou prózu?

<p>Gaius Iulius Caesar</p> Signup and view all the answers

Kde byly zaznamenávány hieroglyfy na starověkém papyru?

<p>Na válcích z papyru.</p> Signup and view all the answers

Kdo rozluštil hieroglyfy v roce 1822?

<p>Jean-François Champollion, francouzský archeolog a egyptolog.</p> Signup and view all the answers

Kde vzniklo klínové písmo?

<p>V oblasti Mezopotámie, mezi řekami Eufrat a Tigris.</p> Signup and view all the answers

Jaké byly médium pro zaznamenávání textů klínovým písmem?

<p>Hliněné destičky.</p> Signup and view all the answers

Kde se nacházela oblast Mezopotámie?

<p>Mezi řekami Eufrat a Tigris, dnešní Irák a části Sýrie, Íránu a Turecka.</p> Signup and view all the answers

Jaké byly základní druhy obrázkového písma?

<p>Piktogramy a ideogramy.</p> Signup and view all the answers

Kdo byli předchůdci písma?

<p>Malby (jeskyně), sošky, kipu, zářezy na holích.</p> Signup and view all the answers

Co je papyrus?

<p>Rostlina, jejíž stonky byly používány k výrobě papíru v starověkém Egyptě.</p> Signup and view all the answers

Co bylo centrem nejstarších lidských civilizací?

<p>Mezopotámie, mezi Eufratem a Tigridem, dnešní Irák.</p> Signup and view all the answers

Co zahrnuje Starý zákon?

<p>Starší soubor hebrejsky psaných knih, základ židovského náboženství.</p> Signup and view all the answers

Komu byl věnován Starý zákon a komu Nový zákon?

<p>Starý zákon - judaismus, Nový zákon - Ježíš Kristus</p> Signup and view all the answers

Co je Bible?

<p>Soubor textů, pravidel náboženské víry a morálky.</p> Signup and view all the answers

Co obsahuje Tóra?

<p>Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium.</p> Signup and view all the answers

Kdo je považován za zakladatele judaismu?

<p>Není jmenován žádný zakladatel judaismu.</p> Signup and view all the answers

Co je obsahem Starého zákona?

<p>Tora (Zákon), knih proroků a spisů</p> Signup and view all the answers

Jak dlouho vznikal Starý zákon?

<p>Vznikal přibližně v průběhu 1000 let.</p> Signup and view all the answers

Jaký je rozdíl mezi Starým a Novým zákonem?

<p>Starší je tvořen posvátnými texty judaismu, zatímco mladší, křesťanský, Nový zákon je věnován Ježíši Kristu, jeho učení a počátkům křesťanství.</p> Signup and view all the answers

Kolik Božích přikázání existuje?

<ol start="10"> <li></li> </ol> Signup and view all the answers

Jaké knihy tvoří Nový zákon?

<p>4 evangelia, Skutky apoštolů, Listy, Zjevení Janovo.</p> Signup and view all the answers

Jaký je cíl Zjevení Janovo?

<p>Ukázat skrytý smysl událostí, hlavně zvěst o jedinečné síle a slávě Ježíše Krista.</p> Signup and view all the answers

Kdo byl autorem Zjevení Janovo?

<p>Jan</p> Signup and view all the answers

Co je základní knihou dvou světových náboženství?

<p>Bible</p> Signup and view all the answers

Kdo napsal knihu Numeri?

<p>Mojžíš</p> Signup and view all the answers

Jaké jsou 4 evangelia Nového zákona?

<p>Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo</p> Signup and view all the answers

Co je bajka?

<p>Krátký literární útvar psaný prozou nebo veršem s výstižným ponaučením</p> Signup and view all the answers

Co je podstatou tragédie?

<p>Střet člověka se silami silnějšími než on</p> Signup and view all the answers

Co je drama?

<p>Základní literární druh spolu s lyrikou a epikou, text určený k předvedení na scéně</p> Signup and view all the answers

Co zahrnuje komedie?

<p>Zachycení negativních momentů v životě člověka a společnosti humornou komickou formou</p> Signup and view all the answers

Jaký je základní dramatický žánr spolu s komedií?

<p>Tragédie</p> Signup and view all the answers

Kdo byl prvním připisovatelem prvních bajek?

<p>Ezop</p> Signup and view all the answers

Jaký je primární účel textu dramatu?

<p>Předvedení na scéně</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Homer</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Gaius Julius Caesar</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Aischylos</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Aristofanes</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Ezop</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Herodotos</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Gaius Petronius Arbiter</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Aristoteles</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Sokrates</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Demostenes</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Platon</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Thukydides</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Euripides</p> Signup and view all the answers

Poznej autora

<p>Sapfo</p> Signup and view all the answers

Vypiš 2-3 mýty

<p>Achilles, Odysseus, Hádés a Persefona, Pandořina skříňka, Mínótauros</p> Signup and view all the answers

Kdo je autorem Kamasutry?

<p>Mallanága Vátsjájana</p> Signup and view all the answers

Řím rozřazování - zlatý věk

<p>Horatius = Satiry Ceasar = Zápisky o válce Galské Vergilius = Aeneas, Zpěvy pastýřské Ovidius = Lásky, Umění milovat</p> Signup and view all the answers

Řím rozřazování - stříbrný věk

<p>Publius CorneliusTacitus = Dějiny, Leopisy, Germanium Gaius Petronius Arbiter = Satiricon Marcus Aurelius = Hovory k sobě Lucius Annaneus Seneca = Šílící Herkules, Trójanky, Faidra</p> Signup and view all the answers

Řecko rozřazování - 1. období archaické

<p>Homér = Ilias, Osyssea Sapfo = Dům múz Ezop = Bajky Anakreon = verše, oslavujicí lásku, víno..</p> Signup and view all the answers

Řecko rozřazování - 2. období attické

<p>Sofokles = Antigona, Král Oidipus, Elektra Euripides = Medea Aristofanes = Ptácí, Lysistrata, Vosy - Mír - Žáby.. Aristoteles = Poetika</p> Signup and view all the answers

Řecko rozřazování - 3. období helenistické x 4. obodbí římské

<p>Menandros = Čí je to dítě, Škarohlid Theokritos = idyly Longos = Daphnis a Chloe Lukianos = Oslava rozumu a mravnosti</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser