Ana Kütleye İlişkin Bilgi ve Değişkenler Quiz
8 Questions
1 Views
3.7 Stars

Ana Kütleye İlişkin Bilgi ve Değişkenler Quiz

Bu quizde, tahmin edilen parametreler ile ana kütleye dair bilgi elde etme yöntemleri hakkında sorular bulunmaktadır. Ayrıca değişkenlerin tanımı ve veri analizi ile ilgili temel kavramlar da yer almaktadır.

Created by
@QualifiedMridangam

Questions and Answers

Sınıflayıcı ve sıralayıcı ölçeklerde kullanılan değişkenler hangileridir?

Cinsiyet, Medeni Durum, TC Kimlik Numarası

Kesikli (Süreksiz) değişkenler hangi tür ölçeklerde kullanılır?

Nominal ve Ordinal Ölçekler

Ara değerlerin olmadığı değişken türü aşağıdakilerden hangisidir?

Kesikli Değişken

Hangisi nitel değişkenlere örnek olarak verilemez?

<p>Yaş</p> Signup and view all the answers

Hangi ölçek türünde büyüklük sıraları genellikle yoktur?

<p>Nominal Ölçek</p> Signup and view all the answers

Sayılamayan ve ölçülemeyen ancak simgelerle ifade edilen değişken türü hangisidir?

<p>Eğitim Seviyeleri</p> Signup and view all the answers

"Uzunluk" hangi tür değişkendir?

<p>Sürekli Değişken</p> Signup and view all the answers

"Renkler" hangi tür değişkendir?

<p>Nominal Değişken</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Population Parameters vs Sample Statistics
6 questions

Population Parameters vs Sample Statistics

UnquestionableGreenTourmaline avatar
UnquestionableGreenTourmaline
Population Dynamics and Life Tables Quiz
11 questions
Introduction to Statistics Concepts
18 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser