Understanding Media Planning

AdroitSilicon avatar
AdroitSilicon
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Wat verstaan we onder mediaplanning?

Het selecteren van de juiste media om de boodschap bij de juiste doelgroep te brengen

Wat zijn voorbeelden van klassieke media?

Radio en tv

Wat behoort tot nieuwe media?

Sociale media en podcasts

Wat is het doel van mediaplanning?

De boodschap bij de juiste doelgroep brengen en bijdragen aan de doelstellingen

Wat is een voorbeeld van een nieuwe media?

Podcasts

Wat is een belangrijk aspect van mediaplanning?

Het selecteren van de juiste media voor de juiste doelgroep

Wat wordt bedoeld met 'alles wat een boodschap kan dragen'?

Medium

'Wat is het verschil tussen klassieke en nieuwe media?'

'Klassieke media zijn traditionele kanalen, terwijl nieuwe media moderne kanalen zijn'

'Wat is het voornaamste doel van het selecteren van de juiste media?'

'Bijdragen aan het realiseren van de beoogde doelstellingen'

Wat is het doel van de advertenties in De Streekkrant?

Het aankondigen van een evenement

Waar kan men een advertentie vinden voor DS Magazine Mol Geel?

De Streekkrant prov. Antwerpen (DS Magazine Herentals-Lier)

Welk gebied wordt bediend door De Streekkrant prov. West-Vlaanderen (Kortrijk + Gouden Blad)?

West-Vlaanderen

Wat wordt gepromoot in de advertentie van DW Magazine Genk-Maasland?

Een tijdschrift of magazine

Welk gebied wordt bediend door De Streekkrant prov. Limburg (DW Genk-Maasland)?

Limburg

Wat is het onderwerp van de advertentie in DS Magazine Heist-Haacht-Aarschot?

Een vastgoedontwikkeling

In welke publicatie is een redactionele advertentie te vinden voor DS Magazine Herentals-Lier?

De Streekkrant prov. Antwerpen (DS Magazine Herentals-Lier)

Welk gebied wordt bediend door De Streekkrant prov. Oost-Vlaanderen (Wetthra + STRK Vlaamse Ardennen)?

Oost-Vlaanderen

Wat is het doel van de redactionele advertenties in De Streekkrant?

Het informeren over lokale nieuwsgebeurtenissen

This quiz covers the concept of mediaplanning, which involves selecting the right media channels to ensure that the message reaches the intended audience effectively. Topics include traditional and new media, as well as the purpose and methods of mediaplanning.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Advertising Media Selection Quiz
5 questions
Media Savvy Skills Quiz
12 questions

Media Savvy Skills Quiz

ProdigiousHarmonica avatar
ProdigiousHarmonica
Paid Media Session 18 Quiz
6 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser