Marketing and Media Planning Concepts

AstonishedTropicalRainforest avatar
AstonishedTropicalRainforest
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Wat is het doel van de See-fase in het STDC model?

Bewustwording creëren en de doelgroep voor het eerst kennis laten maken met het merk/doelgroep

Wat is het verschil tussen Above the Line en Below the Line instrumenten?

Above the Line richt zich op directe beïnvloeding, terwijl Below the Line zich richt op indirecte beïnvloeding

Welke omschrijving past het beste bij het Retroplan?

Een plan dat aangeeft wat er gebeurt om aan je deadline te halen

Wat houdt het STDC model in?

See – think – do – care => een trechter die aangeeft aan wat je doelgroep denkt

Wat wordt bedoeld met Out of home (OOH) in de context van adverteren?

Elke vorm van adverteren die buiten de traditionele media valt

Wie worden bedoeld met 'adverteerders' in de context van adverteren?

Bedrijven en instellingen die gebruik maken van reclame

Wat is het doel van een mediabriefing?

Het verstrekken van alle benodigde informatie voor het opstellen van een mediaplan

Wat is de rol van een media-exploitant?

Het onderhandelen met adverteerders over prijzen en verkopen van advertentieruimte

Wat is het verschil tussen een reclamebureau en een mediabureau?

Mediabureau doet enkel aan media en doet niet de visualisatie.

Wat is de taak van een mediaplaner?

Beoordelen van mediumtypen op geschiktheid voor de campagne

Wat is de definitie van een mediadoelgroep?

De groep personen waarop communicatie wordt gericht, afgeleid van de marketingdoelgroep

Wat is het verschil in kostenbasis tussen reclamebureaus en mediabureaus?

Reclamebureaus worden betaald op basis van het uurtarief terwijl mediabureaus kosten in rekening brengen op uurbasis

Wat gebeurt er zodra een mediaplan door het merk is goedgekeurd?

Er wordt direct overgegaan tot inkoop bij exploitanten

Wat is de rol van een adviesbureau?

Doet enkel aan strategie voor grote bedrijven

This quiz covers various concepts related to marketing and media planning, including media plans, retro plans, STDC model, and campaign planning. Test your knowledge on when to schedule events, meeting deadlines, and understanding external communication strategies.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser