Research Methods for Adolescent Social Media Use and Mental Health
10 Questions
4 Views
3.6 Stars

Research Methods for Adolescent Social Media Use and Mental Health

This section of the work presents all the methods used to carry out the research, in accordance with the previously described objectives. The main objective of the study has been to investigate the use of social networks by adolescents in Pla d'Urgell and evaluate its relationship with their mental health. In order to carry out the research, various sources of verified and contrasted information have been used.

Created by
@PowerfulUnakite

Questions and Answers

Quin ha estat l'objectiu principal de l'estudi sobre les xarxes socials dels adolescents del Pla d'Urgell?

Investigar l'impacte de les xarxes socials en la salut mental dels adolescents de la comarca.

Quines fonts s'han emprat per dur a terme la recerca, segons el text?

Internet, blogs i pàgines web amb informació verificada i contrastada.

Quantes formes diferents de recollida de dades s'han utilitzat en l'estudi?

S'han emprat tres instruments de recollida de dades diferents.

Quin és l'objectiu principal de l'estudi descrit en el text?

<p>Investigar l'ús de les xarxes socials dels joves i la seva relació amb la salut mental.</p> Signup and view all the answers

Quins mètodes s'han emprat per dur a terme la recerca segons el text?

<p>Enquesta, entrevista i recollida d'informació verificada mitjançant Internet, blogs i pàgines web.</p> Signup and view all the answers

A qui es va realitzar una entrevista per a l'estudi segons el text?

<p>Un psicòleg especialista en noves tecnologies de la comunicació i informació.</p> Signup and view all the answers

Quin és l'objectiu principal de l'estudi mencionat en el text?

<p>Avaluar l'ús de les xarxes socials dels adolescents del Pla d'Urgell.</p> Signup and view all the answers

Quins instruments de recollida de dades es van utilitzar per dur a terme la recerca?

<p>Enquesta, entrevista al psicòleg i vídeo-entrevista amb adolescents.</p> Signup and view all the answers

A qui es va entrevistar com a part de la recerca?

<p>Un expert en noves tecnologies de la comunicació.</p> Signup and view all the answers

Quina era l'edat dels adolescents que van participar en l'enquesta?

<p>De 12 a 18 anys.</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser