Raad de betekenis van Nederlandse woorden en leer nieuwe woorden!

AmenableBurgundy1355 avatar
AmenableBurgundy1355
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Wat is de betekenis van het woord "straatarm"?

Heel erg arm.

Wat is de betekenis van het woord "opgewonden"?

Druk en zenuwachtig. Niet rustig.

Wat is de betekenis van het woord "oorspronkelijk"?

In het begin.

Wat is de betekenis van het woord "uit de hand lopen"?

Het gaat helemaal mis.

Wat is de betekenis van het woord "overtollig"?

Meer dan nodig is

Wat is de betekenis van het woord "toerisme"?

Het reizen voor je plezier

Wat betekent het woord 'vermogend'?

Erg rijk.

Wat betekent het woord 'aan de aandacht ontsnappen'?

Als je iets niet hoort of ziet.

Wat betekent het woord 'elders'?

Ergens anders.

Wat betekent het woord "opgetogen"?

Wat betekent het woord "chagrijnig"?

Wat is de betekenis van het woord "vrijwilliger"?

Wat is de betekenis van het woord 'invitatie'?

Een formeel woord voor uitnodiging.

Wat betekent het woord 'chagrijnig'?

Niet blij, mopperend.

Wat is het tegenovergestelde van 'straatarm'?

Erg rijk.

Kun jij de betekenis van deze Nederlandse woorden raden? Test je kennis met deze quiz en ontdek of jij weet wat straatarm, opgetogen, elders en nog veel meer betekenen. Doe mee en leer nieuwe woorden in het Nederlands!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser