Medical Latin Terminology: Patient Follow-up
21 Questions
1 Views
3.7 Stars

Medical Latin Terminology: Patient Follow-up

Test your knowledge of the medical Latin terminology related to patient follow-up, as taught by Prof. Dr. Feridun Vural. Explore concepts such as history taking, examination, analysis, observation, diagnosis, prognosis, treatment, summary, and outcome in the context of patient follow-up.

Created by
@AstoundedConsciousness243

Questions and Answers

Hasta takibi sürecinde hangi aşama, hastanın şikayetlerini ve başvuru nedenini içeren öyküyü ifade eder?

Anamnesis praesens

Aşağıdakilerden hangisi hastanın mesleki öyküsünü ifade eder?

Anamnesis occupationis

Hasta takibi sürecinde hangi aşama, hastanın kimlik bilgilerini içeren yasal öyküyü ifade eder?

Anamnesis legalis

Muayene süreci hangi dildeki kelime kökünden türetilmiştir?

<p>Latince</p> Signup and view all the answers

'Decursus aegroti' ifadesinin anlamı nedir?

<p>Hastalığın seyri</p> Signup and view all the answers

'Diyagnoz' terimi hangi aşamada kullanılır?

<p>Tanı / Teşhis</p> Signup and view all the answers

Bir hastanın muayene sırasında hekimin dokunarak veya basarak vücutta organların boyut, kıvam, yerleri ve şekil değişikliklerini anlamak için hangi yöntemi kullanır?

<p>Palpasyon</p> Signup and view all the answers

Hekim tarafından hastanın deri altındaki organları değerlendirmek amacıyla kullanılan ve tıklatma yöntemi olarak bilinen muayene tekniği hangisidir?

<p>Perküsyon</p> Signup and view all the answers

Hekim, bir hastanın ciğer seslerini dinlemek için hangi muayene tekniğini kullanır?

<p>Oskültasyon</p> Signup and view all the answers

Bir hastanın muayene sırasında hekimin hastanın vücudunu gözlemleyerek eklem yerlerinde şişlik, deformite veya cilt lezyonlarını araştırdığı muayene tekniği hangisidir?

<p>İnspeksiyon</p> Signup and view all the answers

Hastanın yaşadığı bir rahatsızlık hakkında kesin bir sonuca varmak amacıyla yapılan analize ne ad verilir?

<p>Tanı/Teşhis</p> Signup and view all the answers

Bir hastanın gidişatını veya olası sonuçları önceden belirlemek amacıyla yapılan tahmine ne ad verilir?

<p>Tahmin/Öngörü</p> Signup and view all the answers

'Radyografi', hangi türdeki muayene tekniğini ifade eder?

<p>'Exploratio instrumentalis'</p> Signup and view all the answers

'Zooterapi' kavramı neyi ifade eder?

<p>'Hayvanlarla yapılan tedavi'</p> Signup and view all the answers

'Diyet/rejim' kavramı hangi dil kökenine sahiptir?

<p>'Fransızca'</p> Signup and view all the answers

'Fizyoterapi/Fiziktedavi' hangi türdeki tedaviyi ifade eder?

<p>'Fiziksel/cansız ortam tedavisi'</p> Signup and view all the answers

Bir hastanın muayene sırasında hekimin hastanın kalp, akciğer ve bağırsak seslerini dinlemek için hangi muayene tekniğini kullanır?

<p>Auskultasyon (dinleme)</p> Signup and view all the answers

Hastanın yaşadığı bir rahatsızlık hakkında kesin bir sonuca varmak amacıyla yapılan analize ne ad verilir?

<p>Tanı/teşhis (Diyagnoz)</p> Signup and view all the answers

Hekim, bir hastanın deri altındaki organları değerlendirmek amacıyla hangi muayene tekniğini kullanır?

<p>Palpasyon (dokunarak muayene)</p> Signup and view all the answers

Hastanın kimlik bilgilerini içeren yasal öyküyü ifade eden aşama hangisidir?

<p>Özet / Epikriz</p> Signup and view all the answers

Bir hastanın muayene sırasında hekimin kendi beş duyusunu kullanarak inceleme yapması hangi muayene tekniğini ifade eder?

<p>Exploratio physicalis/fizik muayene</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Medical Latin Terminology: Patient Follow-up
18 questions
Medical Latin Terminology for Disease Tracking
16 questions
Medical Latin Terminology for Disease Tracking
14 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser