Medical Latin Terminology - Hippocrates and Aphorisms

AstoundedConsciousness243 avatar
AstoundedConsciousness243
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

36 Questions

Hipokrat'ın tıp bilimine felsefi bir yaklaşımı nasıldı?

İnsan vücudunu bir bütün olarak incelemek gerektiğini savunmuştur.

Hipokrat'ın tıp bilimine temel ilkelerinden biri nedir?

Önce Zarar Verme.

Hipokrat'ın tanımladığı hastalıklardan bazıları nelerdir?

Akciğer kanseri, akciğer hastalığı, siyanotik kalp hastalığı, sara

Hipokrat'ın doğduğu yer neresidir?

Kos (İstanköy) adası

Hipokrat'ın ilk olarak hangi alanda eğitim verdiği belirtilmiştir?

Hekimlik

Hipokrat'ın tıp bilimine yaklaşımında reddettiği şey nedir?

Batıl inançları, büyülü şifa yöntemlerini reddetmiştir.

Hipokrat'a atfedilen 'Primum non nocere' ne anlama gelir?

Önce zarar verme

Seneca'ya atfedilen 'Non scholae sed vitae discimus' ne demektir?

Okul için değil, yaşam için öğreniyoruz

Horatius'un 'Carpe diem, quam asgari credula postero' deyimi ne anlama gelir?

Anı yaşa, yarına olabildiğince az güven

Descartes'ın 'Cogito ergo sum' sözü neyi ifade eder?

Düşünüyorum öyleyse varım

Olimpiyatların motto'su olan 'Citius Altius Fortius' ne anlama gelir?

Daha hızlı, daha yukarı, daha güçlü

Quintilian'ın 'Mendacem memorem esse oportere' deyimi ne anlama gelir?

Bir yalancının iyi bir hafızası olmalıdır

Latince'de 'Acta non verba' deyimi neyi ifade eder?

Laf değil hareket

Latince'de 'Facta non verba' deyimi ne anlama gelir?

Laf değil edim (yapılan iş)

Horatius'un 'Carpe Diem' deyimi neyi ifade eder?

Anı yaşa

Latince'de 'Veni vidi, vici' ne anlama gelir?

Geldim, gördüm, yendim (Sezar)

Latince'de 'Persona Non Grata' ne anlama gelir?

Kabul edilemez kişi, istenmeyen kişi

Kısaltması 'CV' olan Latince deyimi neyi ifade eder?

Yaşam kariyeri/Özgeçmiş

Hipokrat'ın tıp bilimine felsefi bir yaklaşımı nasıl olmuştur?

Tıbbın insanlığa yararlı olması gerektiğini savunmuştur.

Hipokrat'ın tıp bilimine temel ilkelerinden biri nedir?

Önce zarar verme.

Hipokrat hangi hastalığı ilk kez tanımlamıştır?

Sara

Hipokrat'ın tıp bilimine felsefi bir yaklaşımı nasıldı?

İnsan vücudunu bütün olarak incelemek gerektiğini savunmuştur.

Hipokrat'ın doğduğu yer neresidir?

Kos (İstanköy)

'Primum non nocere' ifadesi ne anlama gelmektedir?

Hastaya zarar vermeden önce tedavi etme.

Hipokrat'ın öğretilerini temsil eden Latince özdeyiş hangisidir?

Primum non nocere

Latince'de 'Bene diagnoscitur, bene curatur' deyimi ne anlama gelmektedir?

İyi teşhis, iyi tedavi demektir

Latince'de 'Carpe diem, quam asgari credula postero' ne anlama gelmektedir?

Anı yaşa, yarına olabildiğince az güven

Latince'de 'Veni vidi, vici' deyimi neyi ifade etmektedir?

Geldim, gördüm, yendim

'Facta non verba' kısaltması 'laf değil edim (yapılan iş)' anlamına gelmektedir. Hangi deyim bu anlamı taşımaktadır?

Persona Non Grata

'Mea Culpa' ifadesi ne anlama gelmektedir?

Benim hatam

'Mens Rea' kavramı neyi ifade etmektedir?

"suçlu zihin" (kasıtlı hareket etmek)

'Veneti vidi vici' ifadesi kim tarafından söylenmiştir?

Sezar

'In vino veritas, in aqua sanitas' hangi anlamı taşımaktadır?

"Şarapta gerçek, suda sağlık vardır."

Latince'de 'Ad astra per aspera' ifadesi neyi ifade etmektedir?

Yıldızlara, zorlukları aşarak ulaşılır.

Latince'de 'Exempli Gratia' kısaltması ne anlama gelmektedir?

Örneğin.

'Laborare est orare' ifadesi hangi anlamı taşımaktadır?

Çalışmak ibadettir.

Test your knowledge of medical Latin terminology and the life of Hippocrates, the father of medicine. This quiz focuses on the aphorisms and teachings of Hippocrates, as well as his contributions to the field of medicine.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Medical Latin Terminology: Patient Follow-up
21 questions
Medical Latin Terminology for Disease Tracking
16 questions
Medical Latin Terminology for Disease Tracking
14 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser