Medical Latin Terminology for Disease Tracking
14 Questions
1 Views
3.4 Stars

Medical Latin Terminology for Disease Tracking

This quiz covers the terminology used in medical Latin for disease tracking, as taught by Prof. Dr. Feridun VURAL. It includes definitions and explanations for terms such as disease presentation, incidence, morbidity, and epidemiology.

Created by
@AstoundedConsciousness243

Questions and Answers

Halk arasında hastalığın yaygınlığını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Epidemioloji

Bir hastalığın nedeni ve oluşumu ile ilgilenen terim aşağıdakilerden hangisidir?

Patogenez

Bulaşıcı olmayan, seyrek görülen hastalıklar için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Kazuistik

Hastalığın tanıtımı için hangi terim kullanılır?

<p>Prezentasyon morbi</p> Signup and view all the answers

Bir hastalığın ne kadar sık görüldüğünü ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

<p>İnsidans</p> Signup and view all the answers

Bir hastalığın nedeni bilinmeyen durumu için hangi terim kullanılır?

<p>İdyopatik</p> Signup and view all the answers

Hastalığın tanısı için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

<p>Symptomatologia</p> Signup and view all the answers

Hastalığın öngörüsü için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

<p>Prognosis morbi</p> Signup and view all the answers

Latent dönem için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

<p>Latens</p> Signup and view all the answers

Tamamlayıcı tedavi için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

<p>Therapia substituens</p> Signup and view all the answers

Birlikte görülen belirtiler için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

<p>Sendrom</p> Signup and view all the answers

'Nedensel (etyolojik) tedavi' için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

<p>Therapia aetiologica</p> Signup and view all the answers

'İç gösterge, gereklilik' anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

<p>Endikasyon</p> Signup and view all the answers

'Yeniden canlanmış' anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

<p>Residiv</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser