Medical Latin Terminology for Disease Tracking
16 Questions
1 Views
3.6 Stars

Medical Latin Terminology for Disease Tracking

Learn about the terminology used in medical Latin for disease tracking and general disease definitions. This quiz is based on the teachings of Prof. Dr. Feridun Vural on disease tracking and Decursus Morbi.

Created by
@AstoundedConsciousness243

Questions and Answers

Hastalığın görülme sıklığı için kullanılan terim nedir?

İnsidans

Bulaşıcı olmayan hastalıklar için kullanılan 'münferit' anlamına gelen terim nedir?

Sporadik

Bulaşıcı (yaygın) hastalıklar için kullanılan 'tüm halklar' anlamına gelen terim nedir?

Pandemik

Hastalığın nedeni için kullanılan terim nedir?

<p>Etyoloji</p> Signup and view all the answers

Hastalığın oluşumu için kullanılan terim nedir?

<p>Patogenez</p> Signup and view all the answers

Hastalığın görülme sıklığını ifade eden terim nedir?

<p>İnsidans</p> Signup and view all the answers

Hastalığın tanısı ne demektir?

<p>Hastalığın teşhisi anlamına gelir.</p> Signup and view all the answers

Hastalığın öngörüsü / gidişatı ne anlama gelir?

<p>Hastalığın prognozu demektir.</p> Signup and view all the answers

Hastalığın seyrini ifade eden Latince terim nedir?

<p>Lat. Clinica morbi</p> Signup and view all the answers

Prodrom dönemi ne demektir?

<p>Ön belirti dönemini ifade eder.</p> Signup and view all the answers

Latent dönem hangi durumu ifade eder?

<p>Saklı dönemi ifade eder.</p> Signup and view all the answers

Therapia obligatoria ne anlama gelir?

<p>Bağlayıcı (tek seçenekli) tedavi demektir.</p> Signup and view all the answers

Therapia adjuvans ne demektir?

<p>Yardımcı tedavi anlamına gelir.</p> Signup and view all the answers

Endikasyon/Salık ne anlama gelir?

<p>İç gösterge, gereklilik anlamına gelir.</p> Signup and view all the answers

Kontrendikasyon/Sakınca ne demektir?

<p>Gereksizlik anlamına gelir.</p> Signup and view all the answers

İmmünite/bağışıklık terimi ne anlama gelir?

<p>Bağışıklık durumunu ifade eder.</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser