Hfst 1: Kaartvaardighede
47 Questions
0 Views
3.8 Stars

Hfst 1: Kaartvaardighede

Created by
@GreatestTiger

Questions and Answers

Wat is die definisie van 'Magnetiese Noorde'?

Die rigting waarin 'n kompasnaald wys, wat konstant effens verskuif.

Wat is die nut van 'n Magnetic Declination vir navigasie?

Dit toon hoekveranderinge tussen magnetiese noorde en ware noorde.

Hoe word konture op 'n kaart beskryf?

Lyste wat punte van ewe hoogte met mekaar verbind.

Wat dui naby aanmekaar geleë konture op 'n kaart aan?

<p>Stewige hange.</p> Signup and view all the answers

Wat openbaar die patrone van kontourlyne op 'n kaart?

<p>'n Konvekse of konkawe helling.</p> Signup and view all the answers

Wat word bedoel met 'n 'Lynskaal' in die konteks van kaarte?

<p>'n Verhouding wat die afstand op die kaart tot die werklike afstand aandui.</p> Signup and view all the answers

Hoe word 'n 'Verhouding/Getal-skaal' op 'n kaart gebruik?

<p>'n Vergelyking van afstande op die kaart tot werklike afstande op die grond.</p> Signup and view all the answers

Waarom is begrip van konture belangrik vir mense wat besluite moet neem?

<p>Om te bepaal hoe steil of plat 'n grondgebied is.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n kaartprojeksie?

<p>Metodes wat gebruik word om die krom oppervlak van die aarde op 'n plat kaart voor te stel.</p> Signup and view all the answers

'n Belangrike eienskap in die skepping van kaartprojeksies is om die ware vorm van streke so veel moontlik te handhaaf. Wat noem ons hierdie eienskap?

<p>Vorm</p> Signup and view all the answers

Watter soort kaartprojeksie is nuttig vir navigasie, maar veroorsaak vervorming van vorms en afstande, veral naby die pole?

<p>Mercator Projeksie (1569)</p> Signup and view all the answers

'n Lager is 'n meting van die rigting van een plek vanaf 'n ander, uitgedruk in grade. Wat is dit nie?

<p>'n Meting van afstand tussen twee plekke.</p> Signup and view all the answers

Watter eienskap probeer kaartografen te bewaar by die skepping van kaartprojeksies om seker te maak dat gebiede in ware verhouding tot hul werklike grootte verteenwoordig word?

<p>Grootte</p> Signup and view all the answers

'n Peters Projeksie (1972) wys die ware groottes van landmassas, maar vervorm hul vorm. Wat word dikwels beskou as die voordeel van hierdie projeksie?

<p>'n Voorkeur vir ontwikkelende lande.</p> Signup and view all the answers

Wat is die belangrikheid van konture op 'n kaart?

<p>Konture bied inligting oor die relief en landvorme van 'n gebied.</p> Signup and view all the answers

Wat openbaar die patrone van kontourlyne op 'n kaart?

<p>Die helling en vorm van die terrein.</p> Signup and view all the answers

Watter tipe kontoure op 'n kaart dui op steil hange?

<p>Naby aanmekaar geleë kontoure.</p> Signup and view all the answers

Hoe word afstande op 'n kaart bereken wat in werklike afstande op die grond omskep moet word?

<p>Deur metings op die kaart in sentimeters te vermenigvuldig met die skaalfaktor.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n ander woord vir 'ware noorde'?

<p>'Geografiese noorde.'</p> Signup and view all the answers

Wat is die definisie van magnetiese deklinasie?

<p>Die hoek tussen konstante noorde en magnetiese noorde.</p> Signup and view all the answers

Wat is die doel van 'n getalskaal op 'n kaart?

<p>'n Getalskaal wys hoe ver sekere plekke van mekaar is in sentimeters.</p> Signup and view all the answers

'Naby aanmekaar geleë kontoure' op 'n kaart dui gewoonlik op wat?

<p>'n Heuwelagtige terrein.</p> Signup and view all the answers

'Wyd gespande kontoure' op 'n kaart dui op wat voor soort hange?

<p>'n Plat landskap.</p> Signup and view all the answers

'Magnetiese Noorde' verwys na wat?

<p>'n Rigting waarheen ’n kompasnaald wys as gevolg van magnetiese pole.</p> Signup and view all the answers

Wat is die doel van kaartprojeksies?

<p>Om die krom oppervlak van die aarde op 'n plat kaart voor te stel.</p> Signup and view all the answers

Watter eienskap probeer kaartografen te bewaar wanneer hulle kaartprojeksies skep?

<p>Rigting</p> Signup and view all the answers

Watter projeksie is nuttig vir navigasie maar veroorsaak vervaardiging van vorms en afstande, veral naby die pole?

<p>Mercator Projeksie (1569)</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n lager op 'n kaart?

<p>Die meting van die rigting van een plek vanaf 'n ander.</p> Signup and view all the answers

Wat is die hoofdoel van 'n Peters Projeksie (1972)?

<p>Om die ware grootte van landmassas te wys.</p> Signup and view all the answers

Watter eienskap is belangrik wanneer dit kom by kaartprojeksies?

<p>Vorm</p> Signup and view all the answers

'n Robinson Projeksie (1961) verteenwoordig die globale vorm meer realisties as ander projeksies, maar veroorsaak wat om vervorm te word?

<p>'n Rigting en afstand</p> Signup and view all the answers

'n Lager op 'n kaart is 'n meting van wat?

<p>'n Rigting</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre doel van kaartprojeksies?

<p>Die bewaring van oppervlaktes</p> Signup and view all the answers

Watter eienskap is moeilik om te bewaar in kaartprojeksies wat die gevolglike kaarte dikwels vervorm?

<p>Rigting</p> Signup and view all the answers

Watter tipe projeksie het 'n vermeende guns vir ontwikkelende lande as gevolg van die wyse waarop dit landmassas verteenwoordig?

<p>Peters Projeksie</p> Signup and view all the answers

Watter projeksie is veral handig vir navigasie maar veroorsaak groot vervorming van vorms en afstande, veral naby die pole?

<p>Mercator Projeksie</p> Signup and view all the answers

'n Lager op 'n kaart meet die __________ van een plek vanaf 'n ander.

<p>'n Rigting</p> Signup and view all the answers

'n Kontour wat wyd gespande lyk op 'n kaart dui gewoonlik op __________.

<p>'n Steil helling</p> Signup and view all the answers

'n Belangrike eienskap wat kaartografen probeer te bewaar wanneer hulle kaartprojeksies skep, is die __________ van streke.

<p>'Vorm'</p> Signup and view all the answers

Wat is die verskil tussen 'Magnetiese Noorde' en 'Ware Noorde'?

<p>Magnetiese Noorde is die rigting waarna 'n kompasnaald wys, terwyl Ware Noorde verwys na die rigting na die geografiese Noordpool.</p> Signup and view all the answers

Hoe word 'n hoek gemeet met 'n kompas volgens die teks?

<p>Deur die hoek te meet van die ware noorde tot die lyn tussen die verwysingspunt en teikpunt.</p> Signup and view all the answers

Wat openbaar kontoure op 'n kaart?

<p>'n Patroon van ewe hoogtelyste</p> Signup and view all the answers

Watter tipe hange dui wyd gespande kontoure op?

<p>Plat vlaktes</p> Signup and view all the answers

Hoe help kontoure op 'n kaart mense in besluitneming?

<p>Deur inligting te gee oor topografie en hoogteverskille in 'n gebied</p> Signup and view all the answers

'Lynskaal' op 'n kaart maak dit moontlik om wat te doen?

<p>Om te bereken hoe ver dit is tussen twee punte op 'n kaart</p> Signup and view all the answers

'Getalskale' op kaarte help mense om wat te doen?

<p>'n Verhouding tussen afstande op die kaart en werklike afstande te verstaan</p> Signup and view all the answers

'Magnetiese Deklinasie' is die hoek tussen watter twee rigtings?

<p>'Magnetiese Noorde' en 'Ware Noorde'</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Explore World Geography and Map Distortions
25 questions
Ch 1: Map skills
46 questions

Ch 1: Map skills

GreatestTiger avatar
GreatestTiger
Mapping the Earth's Surface
16 questions

Mapping the Earth's Surface

CooperativeNavy8189 avatar
CooperativeNavy8189
Use Quizgecko on...
Browser
Browser