Experimental Methods in Biological Science
11 Questions
1 Views
3.3 Stars

Experimental Methods in Biological Science

This quiz covers experimental methods used in biological science, including the use of optical and electron microscopes. It also explores the application of electron microscopy in resolving protein structures and enabling bioinformatic analysis in 3D structures.

Created by
@InnocuousGrace

Questions and Answers

Els lipid droplets són orgànuls que recullen i emmagatzemen proteïnes a les cèl·lules dels organismes.

False

Els microscopis electrònics utilitzen llum per obtenir una alta resolució.

False

El microscopi electrònic de transmissió utilitza raigs d'electrons que passen verticalment per lents electromagnètiques.

True

El microscopi electrònic de d'escaneig utilitza raigs d'electrons que passen verticalment per lents electromagnètiques.

<p>False</p> Signup and view all the answers

Els peroxisomes, que realitzen la β-oxidació, tenen una mida molt semblant als lisosomes.

<p>False</p> Signup and view all the answers

Els lisosomes són més gran que els peroxisomes i els mitocondris en un microscopi electrònic de transmissió.

<p>False</p> Signup and view all the answers

El microscopi òptic de camp ample utilitza llum de sota.

<p>True</p> Signup and view all the answers

En un microscopi òptic invertit, la llum prové de sobre.

<p>True</p> Signup and view all the answers

El microscopi òptic confocal utilitza llum concentrada en un punt per obtenir una imatge més nítida.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Els microscopis electrònics utilitzen llum com a font d'il·luminació.

<p>False</p> Signup and view all the answers

Els microscopis òptics poden resoldre l'estructura de les proteïnes.

<p>False</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser