การบินและเครื่องบิน
10 Questions
2 Views
3.4 Stars

การบินและเครื่องบิน

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน รวมถึงประวัติ การใช้งาน และหลักการทำงานของเครื่องบิน

Created by
@RockStarConnemara3391

Questions and Answers

ใครเป็นผู้สร้างโมเดลและเครื่องถ่ายน้ำที่ประสบความสำเร็จในการบินของโกลีแด้

จอร์จ เคลีย์

ใครเป็นผู้ศึกษาเกี่ยวกับการบินที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศระหว่างปี 1867 และ 1896

โอตโต ลิลีเท็นทัล

การทดลองบินของโอตโต ลิลีเท็นทัลในปี 1891 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบินของมนุษย์

โอตโต ลิลีเท็นทัล

เครื่องบินแรกที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ตคือของประเทศใด

<p>เยอรมัน</p> Signup and view all the answers

เครื่องบินโดยสารแบบเจ็ตแรกคือของบริษัทใด

<p>ดี แฮวิลแลนด์</p> Signup and view all the answers

ใครถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบินของมนุษย์?

<p>ออตโต ลิลีเทนทัล</p> Signup and view all the answers

ใครเป็นผู้สร้างโมเดลและเครื่องถ่ายน้ำที่ประสบความสำเร็จในการบิน?

<p>จอร์จ เคลีย์</p> Signup and view all the answers

เครื่องบินแรกที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ตเป็นของประเทศใด?

<p>เยอรมัน</p> Signup and view all the answers

ใครเป็นผู้ศึกษาเกี่ยวกับการบินที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ?

<p>โอตโต ลิลีเทนทัล</p> Signup and view all the answers

เครื่องบินโดยสารแบบเจ็ตแรกคือของบริษัทใด?

<p>de Havilland Comet</p> Signup and view all the answers

Study Notes

ลักษณะของเครื่องบิน

  • เครื่องบินเป็นอากาศยานมีปีกคงที่ ที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยแรงขับจากเครื่องยนต์เจ็ต แพร iletişim หรือรอกเกต
  • เครื่องบินมีขนาดรูปร่างและสายปีกที่หลากหลาย

การใช้งานของเครื่องบิน

  • เครื่องบินใช้สำหรับกิจกรรมง่ายๆ การขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสาร ทางทหาร และการวิจัย
  • เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ทางเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารมากกว่า 4 พันล้านคนต่อปี และสินค้ามาตั้งแต่ 200 พันล้านตัน-กิโลเมตรต่อปี ซึ่งเป็นเพียงไม่ถึง 1% ของการขนส่งสินค้าทั้งหมดของโลก

การควบคุมเครื่องบิน

  • เครื่องบินส่วนใหญ่จะควบคุมโดยนักบินบนเครื่อง แต่บางส่วนจะควบคุมระยะไกลหรือโดยคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องบินไร้คนขับ

ประวัติของเครื่องบิน

  • นักบินวรายท์ ได้คิดค้นและบินเครื่องบินเป็นครั้งแรกในปี 1903 โดยได้รับการยอมรับว่าเป็น "เที่ยวบินครั้งแรกของอากาศยานที่ควบคุมได้และมีพลังงานมากกว่าอากาศ"

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team
Use Quizgecko on...
Browser
Browser