WiMAX və LTE Texnologiyaları
10 Questions
0 Views
3.7 Stars

WiMAX və LTE Texnologiyaları

This quiz covers the history, standards, and development of WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) technology. Learn about the creation of the technology and its application in wide area wireless communication networks.

Created by
@RazorSharpPoisson

Questions and Answers

WiMAX texnologiyasının əsas məqsədi nədir?

Geniş spektrli qurğular üçün böyük ərazini naqilsiz əhatə etmək

WiMAX texnologiyası hansı standarta əsaslanır?

IEEE 802.16

WiMAX Forum təşkilatı nə vaxt yaradılıb?

2001-ci ildə

WiMAX şəbəkəsinin əsas faydasından biri nədir?

<p>Geniş əhatə dairəsi</p> Signup and view all the answers

802.16e-2005 standartı hansı rejimləri təqdim edir?

<p>Fixed WiMAX, Nomadic WiMAX, Mobile WiMAX, Portable WiMAX</p> Signup and view all the answers

WiMAX və LTE texnologiyalarının hansı xüsusiyyəti onları diqqət çəkici edir?

<p>Spektral effektivliyə malik olmaları</p> Signup and view all the answers

WiMAX və LTE texnologiyalarının məsuliyyət aparışı hansı sürətlə ölçülür?

<p>326,4 Mbit/s (download) 172,8 Mbit/s (upload)</p> Signup and view all the answers

3GPP LTE Advanced texnologiyası ilə 4G texnologiyası standartları arasındakı əsas fərqi nədir?

<p>10-cu forması olması</p> Signup and view all the answers

WiMAX və LTE texnologiyalarının ofis və rayon şəbəkələrinin təhlükəsizliyində hansı rolu oynayır?

<p>Sonuncu mil probleminin həllində rol oynayır</p> Signup and view all the answers

Verilmiş məlumatlar arasında hansı ifadə düzgündür?

<p>LTE baza stansiyası növü istifadə tezliklərin asılı olaraq müxtəlif ola bilir</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Are you a WiMax expert?
36 questions
Quiz sur les réseaux sans fil et mobiles
5 questions
WiMAX Technology Overview
17 questions

WiMAX Technology Overview

ExaltingPraseodymium avatar
ExaltingPraseodymium
Use Quizgecko on...
Browser
Browser