Wat is content marketing?

LucrativeMoose avatar
LucrativeMoose
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat is de definitie van content volgens de tekst?

Het geheel van uitingen over het waardeaanbod, het merk en het bedrijf voor prospects, klanten en andere belanghebbenden

Wat is het doel van contentmarketing volgens de tekst?

Het merk relevant maken in de context van de vastgelegde contentdoelgroep

Hoe beïnvloedt de kwaliteit van content zoekmachine resultaten volgens de tekst?

De kwaliteit van content bepaalt zowel organische als betaalde zoekresultaten

Waarom is contentstrategie volgens de tekst noodzakelijk?

Om de customer flow te begeleiden en te bepalen wat voor content nuttig is tijdens verschillende fases

Wat leert het Bassmodel volgens de tekst over massamedia impact?

Dat massamedia vooral impact hebben op innovators en early adopters

Wat is een belangrijk onderdeel van de contentstrategie volgens de tekst?

Het bepalen van de contentdoelgroep - persona's

Wat biedt purpose volgens de tekst voor marketeers?

Een voordeel tegenover 'steekvlam'-opinies

Wat is de verantwoordelijkheid van de leiding van het bedrijf volgens de tekst?

De formulering van purpose

Wat wordt gebruikt om gebruikers van content in soortgelijke situaties te groeperen volgens de tekst?

Persona's

Wat is het doel van het 'bepalen van contentdoelstellingen' volgens de tekst?

Het optimal communiceren van waarde en opbouwen van merkbekendheid

Leer over het belang van contentmarketing en hoe het kan helpen bij het opbouwen van merkbekendheid en autoriteit. Ontdek het doel van contentmarketing en hoe het kan helpen bij het communiceren van de waardeopties voor prospects, klanten en belanghebbenden.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Brand Resonance Model Steps Quiz
20 questions
Brand Building and Marketing Strategies Quiz
6 questions
Brand Building vs Brand Maintenance Quiz
6 questions
Strategic Marketing Session 1 Quiz
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser