Vertebrate Animals: Characteristics and Classification
10 Questions
0 Views
3.7 Stars

Vertebrate Animals: Characteristics and Classification

Discover the fascinating world of vertebrate animals, including their characteristics, classification, and unique features. Learn about the different subgroups, such as fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals. Explore the adaptations of fish to their aquatic environment.

Created by
@SubsidizedRainforest

Questions and Answers

Quins són els principals trets que caracteritzen els peixos?

Els peixos són vertebrats que viuen a l'aigua, tenen aletes, una forma allargada i respiren oxigen dissolt a l'aigua mitjançant les brànquies.

Quin és el principal tret que caracteritza els amfibis?

El desenvolupament amb metamorfosi, és a dir, grans transformacions al llarg de la seva vida.

Quins són els subgrups dins del grup dels animals vertebrats?

Peixos, amfibis, rèptils, ocells i mamífers.

Quina és la funció de les brànquies dels peixos?

<p>Respirar oxigen dissolt a l'aigua.</p> Signup and view all the answers

Quin tipus d'esquelet tenen els peixos?

<p>Els peixos poden tenir un esquelet cartilaginós o ossi.</p> Signup and view all the answers

Quines són les característiques comunes que comparteixen tots els rèptils?

<p>El cos cobert d'escates, la falta de regulació de la temperatura corporal, un esquelet molt flexible, la respiració per pulmons, ser carnívors i la fecundació interna amb incubació dels ous al sol.</p> Signup and view all the answers

Quina és la principal característica que diferencia les aus dels altres grups d'animals?

<p>La seva capacitat de volar</p> Signup and view all the answers

Quina és la principal característica que defineix els mamífers?

<p>La viviparitat</p> Signup and view all the answers

Quins són els exemples d'animals que pertanyen al grup dels rèptils?

<p>Tortugues, serps, cocodrils, entre d'altres</p> Signup and view all the answers

Quina és la característica que tenen en comú els mamífers terrestres?

<p>El cos cobert de pèl</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Fish Biology: Form and Movement
10 questions

Fish Biology: Form and Movement

BetterThanExpectedEternity avatar
BetterThanExpectedEternity
Vertebrate Animals: Fish
20 questions

Vertebrate Animals: Fish

SubsidizedRainforest avatar
SubsidizedRainforest
Vertebrate Animals Classification
18 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser