Vasile Romanciuc - Life and Career

EnergyEfficientTaylor avatar
EnergyEfficientTaylor
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Care este primul volum de versuri publicat de autor?

Genealogie

Care este Premiul Național al Republicii Moldova primit de autor?

2000

Care este distincția primită de autor din partea României?

Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer

Care carte pentru copii a fost publicată în 2007?

O furnică în bibliotecă

Care este Premiul primit de autor în 2010?

Marele Premiu Ion Creangă

În ce an a absolvit Vasile Romanciuc Facultatea de Filologie?

1972

Cine este părintele lui Vasile Romanciuc?

Alexei Romanciuc

La ce editură a fost redactor Vasile Romanciuc?

Gh. Asachi

Ce a fost prima carte de versuri a lui Vasile Romanciuc?

Genealogie

Cu cine a colaborat Vasile Romanciuc la realizarea unui CD?

Mihai Ciobanu

Study Notes

Viața și activitatea lui Vasile Romanciuc

 • S-a născut la 17 decembrie 1947 în satul Bădragii Noi, Edineț (fostul județ Hotin), Basarabia
 • A absolvit Facultatea de Filologie, secția ziaristică a Universității de Stat din Moldova (1972)
 • A fost redactor la Radio Moldova, consilier la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, redactor la editurile „Museum”, „Gh, Asachi”, „Literatura artistică”, „Prut Internațional”

Lucrări publicate

 • Volume de versuri: Genealogie (1974), Citirea proverbelor, Note de provincial, Un timp fără nume, Îndoiala de sine, Marele pustiu invizibil, Recitirea proverbelor, Olimpul de plastic
 • Cărți de poezie pentru copii: Dacă ai un prieten, Mama coase-o floricea, Doi iezi, Floarea zburătoare, Toate întâmplările se prefac în cuvinte, Copilul cu aripi de carte, O furnică în bibliotecă, De ce plânge clovnul?

Premii și distincții

 • Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1996)
 • Premiul Național al Republicii Moldova (2000)
 • Premiul Nichita Stănescu (2001)
 • Diploma de Onoare a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret – IBBY (Basel, Elveția, 2002)
 • Premiul Otilia Cazimir al Salonului de Carte Românească(Iași, 2007)
 • Marele Premiu Ion Creangă al Salonului Internațional de Carte pentru Copii(Chișinău, 2010)
 • Medalia "Mihai Eminescu", Ordinul de Onoare al Republicii Moldova, Ordinul Republicii, Ordinul „Meritul Cultural” – în grad de Ofițer, categoria A „Literatură” (România)

Learn about the life and achievements of Vasile Romanciuc, a renowned Moldovan writer, journalist, and editor. Discover his birthplace, education, and professional milestones. Test your knowledge of his literary career!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser