Vasile Romanciuc's Life and Career

EnergyEfficientTaylor avatar
EnergyEfficientTaylor
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Vasile Romanciuc s-a născut în satul Bădragii Vechi, Edineț.

False

Vasile Romanciuc a absolvit Facultatea de Matematică a Universității de Stat din Moldova.

False

A fost redactor la Radio România.

False

Vasile Romanciuc a debutat editorial cu placheta Citirea proverbelor.

False

Vasile Romanciuc este membru al Uniunii Scriitorilor din Ucraina.

False

Vasile Romanciuc a publicat doar cărți de versuri pentru adulți.

False

Vasile Romanciuc a colaborat cu artistul Nicolae Sulac.

False

Vasile Romanciuc este membru al PEN-Centrului Internațional din 1990.

False

Vasile Romanciuc s-a născut la 17 decembrie 1948.

False

Vasile Romanciuc a fost consilier la Uniunea Scriitorilor din România.

False

Study Notes

Viața și activitatea lui Vasile Romanciuc

 • S-a născut la 17 decembrie 1947 în satul Bădragii Noi, Edineț, Basarabia
 • Părinții săi au fost Alexei Romanciuc și Olga Romanciuc

Educație și carieră

 • A absolvit Facultatea de Filologie, secția ziaristică a Universității de Stat din Moldova (1972)
 • A fost redactor la Radio Moldova și consilier la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
 • A lucrat la editurile „Museum”, „Gh, Asachi”, „Literatura artistică”, „Prut Internațional”

Activitate literară

 • A debutat editorial cu placheta Genealogie (1974)
 • A publicat volumele de versuri: Citirea proverbelor, Note de provincial, Un timp fără nume, Îndoiala de sine, Marele pustiu invizibil, Recitirea proverbelor, Olimpul de plastic, Lasă un semn, Cuvântul ne adaugă vedere și altele
 • A scris mai multe cărți de versuri pentru copii

Apartenență la organizații literare

 • Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1976)
 • Membru al Uniunii Scriitorilor din România (1994)
 • Membru al PEN-Centrului Internațional (1996)

Colaborări și realizări speciale

 • Colaborează cu artistul Mihai Ciobanu, versurile sale fiind cântate (a se vedea CD-ul Rugă pentru noi – cântece pe versurile lui Vasile Romanciuc)

Discover the life and achievements of Vasile Romanciuc, a renowned Moldovan writer, editor, and journalist. Learn about his birth, education, and career milestones. Test your knowledge of this important figure in Moldovan literature.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Unveiling Moldova
5 questions

Unveiling Moldova

InspirationalEpiphany4857 avatar
InspirationalEpiphany4857
Vasile Romanciuc - Life and Career
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser