แบบทดสอบ Super Health and Physical Education Primary 6
3 Questions
2 Views
3.6 Stars

แบบทดสอบ Super Health and Physical Education Primary 6

หนังสือ Super Health and Physical Education Work-Textbook Primary 6 นำเสนอเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย ใช้อินโฟกราฟฟิคเพื่อเสริมความเข้าใ

Created by
@BrighterSmokyQuartz

Questions and Answers

หนังสือ Super Health and Physical Education Work-Textbook Primary 6 มีส่วนเสริมความรู้ในหัวข้อใด?

Let's Get Started

หนังสือ Super Health and Physical Education Work-Textbook Primary 6 ใช้สื่ออะไรเพื่อเสริมความเข้าใจของนักเรียน?

อินโฟกราฟิก

การทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนและช่วยพัฒนาความรู้และทักษะ อยู่ในส่วนใดของหนังสือ Super Health and Physical Education Work-Textbook Primary 6?

กิจกรรม

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser