Summary of General Cell Biology 1st Year Biochemistry and Biotechnology

ProtectiveQuail avatar
ProtectiveQuail
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Wat is een vereiste voor de groei van cellen in cultuur?

Rijke media met essentiële aminozuren, vitaminen, vetzuren en groeifactoren

Wat gebeurt er met primaire cellen wanneer ze in cultuur gebracht worden?

Sommige kunnen in cultuur differentiëren tot welbepaald celtype

Wat zijn getransformeerde cellen?

Afgeleid van humane/dierlijke tumoren of spontaan ontstaan door primaire cellen over langere periode te cultiveren

Wat is een kenmerk van geïmmortaliseerde cellijnen?

Ze groeien voor 'oneindige' periode en vormen een geïmmortaliseerde cellijn

Wat is een belangrijke factor voor het hygiënisch kweken van cellen?

Speciale apparatuur voor in vitro werk en kwaliteitscontrole

Wat is een kenmerk van sommige primaire cellen wanneer ze in cultuur gebracht worden?

Ze kunnen langer in vitro blijven groeien en vormen een cel strain in 2D cultuur

Wat is een van de voordelen van het maken van een stabiele celijn?

Onbeperkte levensduur van de cellen

Wat is de functie van een groeisubstraat in celculturen?

Fysieke drager en bescherming tegen geprogrammeerde celdood

Wat is een kenmerkende eigenschap van een monolaagcultuur?

Celadhesie-eiwitten zorgen voor binding tussen de cellen

Wat is het doel van het toevoegen van CO2 aan de cultuurconditie?

Bereiken van optimale pH en groeiomstandigheden

Wat is de functie van serum in het celkweekmedium?

Bevatten van essentiële groeifactoren voor cellen

Wat wordt bedoeld met 'confluente laag' in celculturen?

Een laag waarbij alle beschikbare oppervlakte bedekt is met cellen

Wat is belangrijk voor het bereiken van een goede pH in celculturen?

Aanwezigheid van isotonische zouten en CO2-toevoeging

Wat is de oorsprong van stabiele celijnen?

'Introductie van virale oncogenen'

Welk materiaal kan worden gebruikt als groeisubstraat in celculturen?

'Fysische drager ter bescherming tegen geprogrammeerde celdood'

Wat is een kenmerkend verschil tussen monolaagcultuur en koloniecultuur?

Monolaagcultuur ontstaat uit één enkele cel, terwijl koloniecultuur bestaat uit meerdere cellen.

Summary of the selection of cell biological techniques including cell cultures from vertebrates, tissue dissociation, culture requirements, and ideal growth conditions. This summary covers the basics of cell biology in the context of Biochemistry and Biotechnology for the 2019-2020 semester 1.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Biochemistry and Cell Biology Quiz
5 questions
Cell Biology and Biochemistry Quiz
10 questions
Biochemistry and Cell Biology Quiz
16 questions
Cell Biology and Biochemistry Quiz
17 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser