Soluții și amestecuri omogene

WellInformedAltoSaxophone avatar
WellInformedAltoSaxophone
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Care este definitia unei solutii omogene?

Un amestec omogen a două sau mai multe substanțe care nu sunt perceptibile cu ochiul liber

Care este definitia unui solvent intr-o solutie?

Componenta care se dizolvă și este de obicei în cantitate mai mare

Care este clasificarea solutiilor dupa numarul componenților?

Solutii binare, solutii ternare, solutii multicomponente

Ce reprezinta solutiile diluate?

Solutii cu o cantitate mica de solut in raport cu solventul

Ce reprezintă un amestec omogen?

Un amestec al cărui componentele nu sunt perceptibile cu ochiul liber și nu sunt separabile prin mijloace mecanice

Care este clasificarea solutiilor dupa proprietatile termodinamice?

După forma potențialului chimic

Care este principala diferență între soluțiile ideale și soluțiile reale?

Proprietățile soluțiilor ideale sunt controlate de concentrație, în timp ce proprietățile soluțiilor reale sunt dependente de natura componenților

Care este formula corectă pentru concentrația procentuală de masă a unei soluții?

ms = md + msolv

Cum este exprimată concentrația procentuală de volum a unei soluții?

Prin numărul de litri de dizolvat din 100L de soluție

Ce reprezintă concentratia procentuală de masă a unei soluţii?

Cantitatea de substanţă dizolvată, exprimată în grame din 100 grame de soluţie

Ce indică concentraţia procentuală de volum a unei soluţii?

Procentul de volum al dizolvatului raportat la volumul total al soluţiei

Ce influențează proprietățile soluțiilor reale?

Natura chimică a componenților și interacțiile în soluție între particulele substanței dizolvate si intensitatea acestora

Acest quiz acoperă conceptele legate de soluții și amestecuri omogene, precum compoziția variabilă, sistemele monofazice și comportamentul substanțelor în soluții. De asemenea, se discută diferența dintre solvent și solut, precum și metodele de separare a componentelor soluțiilor.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser