Slovenská romantická literatúra 19. storočia
16 Questions
0 Views
3.6 Stars

Slovenská romantická literatúra 19. storočia

Slovenská romantická literatúra sa vyvíjala v 19. storočí, ale oneskorene oproti inej Európe. Dôvodom bola nízka úroveň života v Uhorsku a dominantné postavenie maďarského národa.

Created by
@CherishedColumbus

Questions and Answers

V slovenskej literatúre sa _____________ presadil až v 40. rokoch 19. storočia.

romantizmus

Slovenský romantický hrdina je predovšetkým _____________, národovec.

vlastenec

Ľudovít Štúr bol takou intelektuálnou autoritou, že jeho menom sa často označovala celá generácia – _____________.

štúrovci

Ľudovít Štúr sa stal horlivým členom _____________ česko-slovanskej.

<p>Spoločnosti</p> Signup and view all the answers

Ľudovít Štúr vystupoval proti _____________ útlaku.

<p>národnému</p> Signup and view all the answers

Ľudovít Štúr pôsobil ako zástupca profesora _____________.

<p>Palkoviča</p> Signup and view all the answers

Po dvou roku pobytu v _____________ nielen prehĺbil vedomosti mladého Štúra, ale upevnil aj jeho vlastenecké cítenie.

<p>Halle</p> Signup and view all the answers

Dňa 24. 4. 1836 štúrovci absolvovali pamätný výlet na _____________, kde Štúr prijal slovanské meno Velislav.

<p>Devín</p> Signup and view all the answers

Štúr dokazoval, že za samostatný národ možno považovať iba ten _______________, ktorý má aj vlastný jazyk.

<p>celok</p> Signup and view all the answers

V roku 1845 dostal Štúr povolenie vydávať _______________.

<p>noviny</p> Signup and view all the answers

Prvé slovenské politické noviny, ktoré ponúkali informácie o hospodárskych a politických problémoch, sa volali _______________.

<p>Slovenskje národňje novini</p> Signup and view all the answers

Štúr žiadal zrušenie _______________ a zdanenie šľachty.

<p>poddanstva</p> Signup and view all the answers

Predstavitelia národného hnutia sa zišli v máji 1848 v _______________.

<p>Liptovskom Mikuláši</p> Signup and view all the answers

Štúr objasnil myšlienky Žiadostí i na _______________ zjazde v Prahe.

<p>Slovanskom</p> Signup and view all the answers

Slovenská národná rada bola ustanovena v _______________.

<p>Viedni</p> Signup and view all the answers

Štúr zomrel v _______________ na následky zranenia.

<p>Modre</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Slovak Language and Slovakia Quiz
5 questions
Slovak Law Quiz
10 questions

Slovak Law Quiz

ExcellentRadium avatar
ExcellentRadium
Slovenská romantická literatúra
16 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser