Programare procedurală vs programare orientată spre obiecte
18 Questions
2 Views
3.5 Stars

Programare procedurală vs programare orientată spre obiecte

Explore the differences between procedural programming and object-oriented programming. Learn about the key concepts, advantages, and characteristics of each programming paradigm.

Created by
@ImportantSymbolism5682

Questions and Answers

Care este una dintre caracteristicile programării orientate spre obiecte menționată în text?

Detaliile și comportamentul obiectelor sunt păstrate în metode

Ce reprezintă acronimul POO, utilizat în text?

Programare Obiectuală Orientată

Care este una dintre diferențele majore dintre programarea procedurală și cea orientată spre obiecte conform textului?

Programele orientate spre obiecte sunt mult mai complexe și ușor de întreținut

Ce reprezintă principiile fundamentale ale programării orientate spre obiecte menționate în text?

<p>Încapsulare, moștenire, polimorfism, abstractizare</p> Signup and view all the answers

Ce reprezintă un avantaj al programării orientate spre obiecte conform textului?

<p>Simplifică lucrul în echipă la un program</p> Signup and view all the answers

Care este un exemplu de limbaj de programare menționat în text ca fiind orientat spre obiecte?

<p>Modula2</p> Signup and view all the answers

Care este una dintre consecințele lipsirii structurilor de control clare, precum bucle și condiții, în codul sursă?

<p>Îngreunează înțelegerea codului</p> Signup and view all the answers

Ce limbaje de programare sunt menționate ca exemple de limbaje cu mult cod duplicat și fără structuri de control clare?

<p>Assembler, Fortran, Basic</p> Signup and view all the answers

Care este unul dintre obiectivele programării structurate menționat în text?

<p>Facilitează dezvoltarea software eficientă și de calitate</p> Signup and view all the answers

De ce limbaje de programare nu erau neapărat proiectate pentru a încuraja programarea nestructurată, conform textului?

<p>Cobol, Fortran, Basic</p> Signup and view all the answers

Care este un avantaj al programării structurate în comparație cu programarea nestructurată?

<p>Facilitează întreținerea și extinderea codului</p> Signup and view all the answers

Care este un principiu al programării structurate menționat în text?

<p>&quot;goto&quot; este minimizat pentru a preveni fluxuri haotice de control</p> Signup and view all the answers

Care este unul dintre avantajele programării modulare menționat în text?

<p>Echipele de dezvoltare pot lucra independent la diferite module</p> Signup and view all the answers

Care este o caracteristică a programării structurate în contextul menționat?

<p>Permite organizarea mai bună a codului cu funcționalități precise</p> Signup and view all the answers

Ce implică programarea procedurală conform textului?

<p>Facilitatea reutilizării codului</p> Signup and view all the answers

Care este un exemplu de limbaj de programare istoric menționat în text?

<p>Algol</p> Signup and view all the answers

De ce nu mai era eficientă simpla organizare a codului sub formă de proceduri?

<p>Deoarece creșterea dimensiunilor programelor făcea dificilă gestionarea codului</p> Signup and view all the answers

Care este una dintre caracteristicile importante ale programării modulare?

<p>Permite împărțirea unui sistem software în module independente și bine definite</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Programare orientată spre obiecte

 • Una dintre caracteristicile programării orientate spre obiecte este încapsularea.
 • Acronimul POO reprezintă Programare Orientată spre Obiecte.
 • O diferență majoră între programarea procedurală și cea orientată spre obiecte este modul în care sunt organizate și utilizate datele.

Principii fundamentale ale POO

 • Principiile fundamentale ale programării orientate spre obiecte sunt încapsularea, moștenirea și polimorfismul.
 • Un avantaj al programării orientate spre obiecte este flexibilitatea și ușurința în modificarea codului.

Exemple de limbaje de programare

 • Un exemplu de limbaj de programare orientat spre obiecte este Java.

Programare procedurală și structurată

 • O consecință a lipsei structurilor de control clare, precum bucle și condiții, în codul sursă este apariția codului duplicat și greu de întreținut.
 • Exemple de limbaje de programare cu mult cod duplicat și fără structuri de control clare sunt COBOL și FORTRAN.
 • Un obiectiv al programării structurate este împărțirea programului în module mai mici și mai ușor de înțeles.

Avantajele programării structurate și modulare

 • Un avantaj al programării structurate în comparație cu programarea nestructurată este ușurința în întreținerea și dezvoltarea codului.
 • Un principiu al programării structurate este divizarea programului în module mai mici și mai ușor de înțeles.
 • Un avantaj al programării modulare este posibilitatea de a reutiliza modulele în alte proiecte.
 • O caracteristică a programării structurate este organizarea codului sub formă de module și subprograme.

Programare procedurală și istorică

 • Programarea procedurală implică împărțirea problemelor în pasi mai mici și rezolvarea lor într-o ordine specifică.
 • Un exemplu de limbaj de programare istoric este Pascal.
 • Simpla organizare a codului sub formă de proceduri nu mai era eficientă din cauza complexității crescânde a proiectelor.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team
Use Quizgecko on...
Browser
Browser