Quiz om räntepolitik och växelkurser i svensk ekonomi
4 Questions
1 Views
3.3 Stars

Quiz om räntepolitik och växelkurser i svensk ekonomi

Testa dina kunskaper om svensk ekonomi med detta quiz om räntepolitik och växelkurser. Ta reda på vad som händer i en liten öppen ekonomi med rörlig växelkurs när centralbanken sänker den korta räntan. Välj rätt svar och se hur väl du förstår sambandet mellan valutainflöden

Created by
@AppropriateGrace

Questions and Answers

Vad förväntas hända i en liten öppen ekonomi med rörlig växelkurs om centralbanken sänker den korta räntan?

Valutainflödena ökar och växelkursen försvagas.

Vad innebär det för möjligheterna att föra en aktiv stabiliseringspolitik i en liten öppen ekonomi med rörlig växelkurs?

Penningpolitiken blir viktigare än finanspolitiken.

Vilken av följande makroekonomiska storheter varierar normalt sett mest över en konjunkturcykel?

Bruttoinvesteringar

Hur stor andel av Sveriges BNP utgörs av privat konsumtion?

<p>Cirka 70 procent</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Effekter på en liten öppen ekonomi

  • Om centralbanken sänker den korta räntan i en liten öppen ekonomi med rörlig växelkurs, förväntas efterfrågan på importer öka, vilket kan leda till en appreciation (uppvärdering) av valutan.
  • En sänkning av den korta räntan kan även öka utländska direktinvesteringar och förbättra landets ekonomiska tillväxt.

Möjligheter för stabiliseringspolitik

  • I en liten öppen ekonomi med rörlig växelkurs finns begränsade möjligheter att föra en aktiv stabiliseringspolitik, eftersom landets ekonomi starkt påverkas av utländska faktorer.

Makroekonomiska storheter över en konjunkturcykel

  • Produktionen (GDP) varierar normalt sett mest över en konjunkturcykel, eftersom den påverkas av förändringar i konjunkturen.

Sveriges BNP-fördelning

  • Privat konsumtion står för cirka 50-60% av Sveriges BNP.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

More Quizzes Like This

Macroeconomics Quiz
68 questions

Macroeconomics Quiz

JoyfulJasper7474 avatar
JoyfulJasper7474
Macroeconomics Lecture 1
10 questions

Macroeconomics Lecture 1

StunningWisdom1903 avatar
StunningWisdom1903
Use Quizgecko on...
Browser
Browser