Marketingproces en doelen quiz

WorthyIntellect9410 avatar
WorthyIntellect9410
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Wat is het hoofddoel van marketing?

Klanttevredenheid en klantentrouw opbouwen

Hoe kan strategische marketing worden omschreven?

Inzicht in de behoeftes van klanten en het bepalen van de juiste strategie

Wat zijn de verschillende soorten behoeften volgens het marketingproces?

Fysieke basisbehoeftes, sociale behoeftes, en psychologische individuele behoeftes

Wat zijn wensen of verlangens in het kader van marketing?

Concreet, specifieke elementen die mensen wensen om behoeften te bevredigen

Wat is het doel van het marketingproces?

Waarde voor klanten creëren en klantenrelaties opbouwen

Study Notes

Marketingdoelstellingen

 • Het hoofddoel van marketing is om klanten te winnen en te behouden door het bieden van waarde en het vervullen van behoeften.

Strategische marketing

 • Strategische marketing kan worden omschreven als het proces van het identificeren en selecteren van doelgroepen en het uitwerken van een unieke waardepropositie voor deze doelgroepen.

Behoeften in het marketingproces

 • Er zijn verschillende soorten behoeften volgens het marketingproces:
  • Fysiologische behoeften (basisbehoeften zoals eten, drinken en onderdak)
  • Safety-behoeften (veiligheid en zekerheid)
  • Loyaliteitsbehoeften (liefde en bijhorendheid)
  • Esteem-behoeften (erkenning en respect)
  • Zelfactualisatiebehoeften (zelfverwerkelijking en persoonlijke groei)

Wensen en verlangens in marketing

 • Wensen of verlangens in het kader van marketing zijn de wil om iets te bezitten of te doen, zoals het kopen van een product of het gebruiken van een dienst.

Doel van het marketingproces

 • Het doel van het marketingproces is om de behoeften en wensen van klanten te identificeren en vervolgens een langetermijngerelateerde relatie op te bouwen door het bieden van waarde en het vervullen van deze behoeften.

Test je kennis over het marketingproces, klantwaarde, doelen van marketing en het opbouwen van duurzame klantenrelaties. Ontdek hoe goed je begrijpt hoe marketing draait om het vervullen van behoeften, het creëren van waarde en het opbouwen van winstgevende relaties met klanten.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser