Fundamenten van marketing: Het marketingproces
15 Questions
2 Views
3.8 Stars

Fundamenten van marketing: Het marketingproces

Leer meer over het marketingproces en de definitie van marketing, waarbij bedrijven waarde creëren voor de klant en sterke klantrelaties opbouwen om in ruil daarvoor waarde van de klant te krijgen. Ontdek de doelstellingen van marketing en de relatie-opbouw met klanten.

Created by
@ShinyTortoise

Questions and Answers

Wat is de definitie van marketing volgens de tekst?

Het proces waarmee bedrijven waarde creëren voor de klant en sterke klantrelaties opbouwen om in ruil daarvoor waarde van de klant te krijgen

Wat is het doel van marketing volgens de tekst?

Nieuwe klanten aantrekken door superieure waarde te beloven en te geven, en bestaande klanten behouden door hen blijvend tevreden te stellen

Wat wordt bedoeld met 'Top of mind' in termen van naamsbekendheid?

Het eerste merk dat in u opkomt, bijvoorbeeld bij de vraag welke frisdranken er zijn

Wat houdt testimonial advertising in volgens de tekst?

<p>Een imago creëren door het te linken aan een identiteit van een persoon</p> Signup and view all the answers

Wat hebben succesvolle bedrijven gemeenschappelijk volgens de tekst?

<p>Ze zijn sterk klantgericht en vinden marketing zeer belangrijk</p> Signup and view all the answers

Wat is de kern van marketing volgens de tekst?

<p>Het proces waarmee bedrijven waarde creëren voor de klant en sterke klantrelaties opbouwen om in ruil daarvoor waarde van de klant te krijgen.</p> Signup and view all the answers

Wat is het doel van marketing volgens de tekst?

<p>Het doel van marketing is enerzijds nieuwe klanten aan te trekken door hun superieure waarde te beloven en te geven, en anderzijds bestaande klanten te behouden door hen blijvend tevreden te stellen.</p> Signup and view all the answers

Wat zijn de drie niveaus van naamsbekendheid volgens de tekst?

<p>Top of mind, spontane naamsbekendheid, geholpen naamsbekendheid.</p> Signup and view all the answers

Wat wordt bedoeld met 'Testimonial advertising' volgens de tekst?

<p>Testimonial advertising is het creëren van een imago door het te linken aan de identiteit van een persoon.</p> Signup and view all the answers

Waarom is het belangrijk voor bedrijven om sterk klantgericht te zijn volgens de tekst?

<p>Het is belangrijk voor bedrijven om sterk klantgericht te zijn, omdat ze hierdoor nieuwe klanten kunnen aantrekken door superieure waarde te beloven en te geven, en bestaande klanten kunnen behouden door hen blijvend tevreden te stellen.</p> Signup and view all the answers

What was the reported year-on-year growth for Amazon in the second quarter of the year, excluding its cloud-computing division?

<p>11%</p> Signup and view all the answers

What was the sales growth reported by Amazon for the same quarter in 2020?

<p>42%</p> Signup and view all the answers

Which online retailer reported its ninth consecutive quarter of declining sales?

<p>Wayfair</p> Signup and view all the answers

What is the approximate stagnant share of online retail spending in America, as mentioned in the article?

<p>15%</p> Signup and view all the answers

According to the article, what is one factor contributing to the reversal of the e-commerce boom?

<p>Slowing economy</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser