Kilalanin ang mga Pangunahing Tauhan sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo Qui...
3 Questions
2 Views
3.6 Stars

Kilalanin ang mga Pangunahing Tauhan sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo Qui...

Test your knowledge on the main characters of the classic Filipino novels, Noli Me Tangere and El Filibusterismo. In this quiz, you will identify and learn about the different personalities that make up the stories, from Simoun, the wealthy and cunning advisor, to Padre Florentino, the respected Filipino priest. Get ready to dive into the world of these iconic characters and see how much you really know about them.

Created by
@AmicableGoshenite

Questions and Answers

Sinong paring Pransiskano ang pinakinggan at iginagalang ng iba pa niyang kasamahang prayle?

Padre Bernardo Salvi

Sino ang napakayamang mag-aalahas at kaibigang matalik at tagapayo ng Kapitan-Heneral?

Simoun

Sino si Telesforo Juan de Dios sa nobela?

Napakasipag na magsasaka na dating kasama ng mayamang may lupain.

Study Notes

Buod ng mga Pangunahing Tauhan sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo

Detalyadong puntos:

 1. Simoun - isang napakayamang mag-aalahas at kaibigang matalik at tagapayo ng Kapitan-Heneral.
 2. Kapitan-Heneral - hinirang siya ng Espanya bilang pinakamataas na pinuno ng pamahalaan.
 3. Mataas na Kawani - siya ay isang Kastila at mataas na kawani ng pamahalaan na kagalang-galang, tumutupad sa tungkulin, may paninindigan, at may kapanagutan.
 4. Padre Florentino - isang mabuti at kagalang-galang na paring Pilipino na kahit pinilit lamang siya ng inang maging lingkod ng Diyos dahil sa kanyang panata.
 5. Padre Bernardo Salvi - isang paring Pransiskano na pinakinggan at iginagalang ng iba pa niyang kasamahang prayle.
 6. Padre Hernardo Sibyla - isang matikas at matalinong paring Dominiko. Siya ang Vice-Rector ng Unibersidad ng Santo Tomas.
 7. Padre Irene - isang paring Kanonigo na minamaliit at di gaanong iginagalang ni Padre Camorra.
 8. Padre Fernandez - isang paring Dominiko na bukas ang isip sa pagbabago lalo na sa edukasyon ng mga mag-aaral.
 9. Padre Camorra - isang batang paring Pransiskano na mahilig makipagtungayaw kay Ben Zayb sa kung ano-anong mga bagay na maibigan.
 10. Telesforo Juan de Dios - kilala rin bilang si Kabesang Tales, ang napakasipag na magsasaka na dating kasama ng mayamang may lupain.
 11. Juliana o Juli - ang pinakamagandang dalaga sa Tiani na anak ni Kabesang Tales.
 12. Tata Selo - ang kumalinga sa batang si Basilio sa gubat nang tumakas sa guwardiya sibil sa Noli Me Tangere. Siya ang maunawaing tatay ni Kabesang Tales.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team
Use Quizgecko on...
Browser
Browser