Noli Me Tangere and El Filibusterismo
18 Questions
1 Views
3.6 Stars

Noli Me Tangere and El Filibusterismo

Test your knowledge about the Philippine novels Noli Me Tangere and El Filibusterismo by Jose Rizal. Learn about the context and symbolism in the stories.

Created by
@EloquentBrown3801

Questions and Answers

Anong buwan ang natapos ang Noli Me Tangere at nagsimula rin ang El Filibusterismo?

Disyembre

Gaano katagal ang pagitan ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo?

13 taon

Anong simbolo ang bapor tabo sa El Filibusterismo?

Simbolo ng hindi malaman kung sino ang susundin

Anong kahulugan ng marusing ang kabila ng pagkukunwaring maputi?

<p>Ang pagpapanggap na malinis at marangal ngunit mababanaag pa rin ang dumi sa likod</p> Signup and view all the answers

Anong simbolo ng kabagalan ng bapor tabo?

<p>Ang mabagal na pagtakbo ng bapor sa ilog pasig</p> Signup and view all the answers

Anong epekto ng kabagalan ng bapor tabo sa pamahalaan?

<p>Ang mabagal na pagtakbo ng kaunlaran ng Pilipinas</p> Signup and view all the answers

Kailan simulan ni Jose Rizal ang kanyang ikalawang nobela sa Calamba?

<p>Oktubre 1887</p> Signup and view all the answers

Anong mga rason ang ginamit ni Rizal upang lumisan sa Pilipinas?

<p>Nanganganib ang buhay niya, ng kanyang pamilya, at kanyang mga kaibigan</p> Signup and view all the answers

Saang lugar nagsulat si Rizal ng El Filibusterismo?

<p>Brussels, Belgium</p> Signup and view all the answers

Anong suliranin ang hinarap ni Rizal habang nagsusulat ng El Filibusterismo?

<p>Ang suliraning pang-agraryo</p> Signup and view all the answers

Bakit hindi nanalo sa kaso ang pamilya ni Rizal?

<p>Hindi sila makatarungan</p> Signup and view all the answers

Saang lugar nagtungo si Rizal ayon sa utos ni Paciano?

<p>Madrid, Spain</p> Signup and view all the answers

Kailan natapos ng ganap ang manuskrito ng El Filibusterismo?

<p>May 30, 1891</p> Signup and view all the answers

Saan inilimbag ang manuskrito ng El Filibusterismo?

<p>Ghent, Belgium</p> Signup and view all the answers

Sino ang nagpadala ng salaping pondo upang maipagpatuloy ang pagpapalimbag ng El Filibusterismo?

<p>Valentin Ventura</p> Signup and view all the answers

Bakit hindi maipapatuloy ang pagpapalimbag ng El Filibusterismo noong Agosto 6, 1891?

<p>Wala na siyang maibayad sa imprenta</p> Signup and view all the answers

Sino ang ina ng kanyang kasintahan na si Leonor Rivera?

<p>Maria Clara</p> Signup and view all the answers

Kailan ginawa ni Rizal ang mga rebisyon sa manuskrito ng El Filibusterismo?

<p>Araw-araw sa Biarritz</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Sa Kubyerta

 • Nagtapos ang Noli Me Tangere noong Disyembre
 • Nagsimula rin ng Disyembre ang El Filibusterismo, 13 taon ang pagitan ng Noli at El Fili
 • BAPOR TABO: simbolo na hindi malaman kung sino ang susundin, pamahalaan ba o simbahan
 • Bilog ang bapor, mabagal ang pag-unlad ng Pilipinas
 • Ang pag-unlad ay mabagal dahil natatakot ang mga prayle na kung uunlad ang bansa, mawawala rin ang kapangyarihan

El Filibusterismo

 • Isinulat ni Jose Rizal noong Oktubre 1887 sa Calamba
 • Lumisan si Rizal sa Pilipinas at tumungo sa Europa noong Pebrero 3, 1888
 • Mga rason ng paglisan: nanganganib ang buhay niya, walang kapangyarihan ang Espanya sa ibang bansa, at payo ni Gobernador Heneral Emilio Terrero
 • Nagsulat si Rizal ng El Filibusterismo habang nasa Brussels, Belgium

Suliranin ni Rizal

 • Unang suliranin: suliraning pang-agraryo, tinataasan ng mga Dominiko ang upa sa lupa
 • Ikalawang suliranin: pinatapon sina Paciano at ang dalawang bayaw nito sa Mindoro at Bohol
 • Ikatlong suliranin: kabiguan sa pag-ibig, ikinasal ang kanyang kasintahan na si Leonor Rivera sa isang inhenyerong Ingles
 • Ikaapat na suliranin: hidwaan nila ni Marcelo H. Del Pilar patungkol sa pamumuno sa La Solidaridad
 • Ikalimang suliranin: suliranin sa pananalapi para sa pagpalimbag ng El Filibusterismo

Paglalakbay ni Rizal

 • Nagtungo si Rizal sa Madrid, España upang makahanap ng abogado para sa kaso ng kanyang pamilya
 • Nagtungo si Rizal sa Biarritz, Pransiya upang maibsan ang sama ng loob sa kanyang mga kaibigan sa Madrid
 • Nagtungo si Rizal sa Brussels, Belgium upang maihanda ang manuskrito ng El Filibusterismo sa pagpalimbag

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser