Intraspecific Interactions in Ecology
12 Questions
0 Views
3.6 Stars

Intraspecific Interactions in Ecology

Created by
@DesirableSwan

Questions and Answers

Hoe hoger de populatiedichtheid, hoe intenser de intraspecifieke ______

concurrentie

Intraspecifieke concurrentie draait vaak om voedsel, partners, nestplaatsen, territorium en ______

nakomelingen

Naast directe intraspecifieke concurrentie is er ook indirecte ______

concurrentie

Door samen te werken zijn organismen beter in staat zich te beschermen tegen predatoren of concurrerende soorten, waardoor de ______ in de groep meer kans hebben op bescherming en verzorging

<p>nakomelingen</p> Signup and view all the answers

Predatoren die samen jagen, hebben meer kans op een succesvolle ______

<p>vangst</p> Signup and view all the answers

Samenwerken kan ook een goede strategie zijn om een aanval van predatoren af te slaan door ze in de ______ te brengen

<p>war</p> Signup and view all the answers

Ook een territorium verdedigen of overnemen lukt beter met een grote samenwerkende ______.

<p>groep</p> Signup and view all the answers

Samenwerking heeft energetische voordelen op, maar heeft ook ______.

<p>nadelen</p> Signup and view all the answers

Door de efficiëntere manier van voedselverzameling zal de populatie sneller kunnen toenemen, met meer ______ als gevolg.

<p>concurrentie</p> Signup and view all the answers

Het risico op het doorgeven van ziekteverwekkers is ______ bij samenwerking.

<p>groter</p> Signup and view all the answers

Sommige soorten, zoals zwanen, vormen eengezinsgroepen, die veel tijd en energie investeren in hun ______.

<p>nakomelingen</p> Signup and view all the answers

De meest intense vorm van coöperatie zien we bij sociale ______, zoals bijen.

<p>insecten</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser