Intraspecific Interactions in Ecology
12 Questions
2 Views
3.7 Stars

Intraspecific Interactions in Ecology

Created by
@DesirableSwan

Questions and Answers

Wat is intraspecifieke concurrentie?

Concurrentie tussen individuen van dezelfde soort om hulpbronnen.

Wat zijn enkele voorbeelden van hulpbronnen waar intraspecifieke concurrentie om kan draaien?

Voedsel, partners, nestplaatsen, territorium en nakomelingen.

Wat is het verschil tussen directe en indirecte intraspecifieke concurrentie?

Directe concurrentie is fysiek, terwijl indirecte concurrentie niet fysiek is.

Wat zijn voordelen van coöperatie tussen soortgenoten?

<p>Meer kans op succesvolle jacht, ontdekken van voedselbronnen, bescherming tegen predatoren.</p> Signup and view all the answers

Hoe kunnen organismen door samen te werken hun nakomelingen beschermen?

<p>Door predatoren af te weren en bescherming te bieden.</p> Signup and view all the answers

Waarom kan coöperatie een effectieve strategie zijn tegen predatoren?

<p>Het kan predatoren in de war brengen en de groep bescherming bieden.</p> Signup and view all the answers

Welke voordelen biedt samenwerking bij het verdedigen of overnemen van territorium?

<p>Efficiëntere manier van voedselverzameling en bescherming van soortgenoten</p> Signup and view all the answers

Welke nadelen zijn er verbonden aan samenwerking?

<p>Groter risico op doorgeven van ziekteverwekkers, meer kans op bedrog, bastaards en agressie</p> Signup and view all the answers

Wat is broedzorg?

<p>Een vorm van samenwerking waarbij eengezinsgroepen veel tijd en energie investeren in hun nakomelingen</p> Signup and view all the answers

Hoe staan troepen leeuwen in voor de zorg van de nakomelingen?

<p>Met meerdere soortgenoten samen</p> Signup and view all the answers

Wat is de meest intense vorm van coöperatie en bij welke organismen zien we dit?

<p>Bij sociale insecten zoals bijen, waarbij één koningin instaat voor voortplanting</p> Signup and view all the answers

Wat bepaalt de groepsgrootte, duur en intensiteit van samenwerking?

<p>Dit is erg afhankelijk van de soort</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser